UA    RU    EN   
Національна металургійна академія України

Дистанційне навчання

Викладачами підготовлені навчальні матеріали: он-лайн курси та завдання для самостійної роботи.
Для отримання посилання на навчальні матеріали та консультацій по дисциплінах, просимо звертатись до викладачів за зазначеними адресами електронної пошти.
Денна форма навчання
 
ЕП01-19 Дисципліна Викладач Контакти
  Мiкроекономiка Білоцерківець Володимир Вікторович

krumming@gmail.com

 

Iнформацiйнi системи i технологiї

в управлінні

Ярмоленко Людмила Iванiвна yarmolenko2705@ukr.net
  Статистика

Ігнашкіна Тетяна Борисівна /

Дрофа Єлізавета Анатоліївна

tignash@ukr.net /

edrofa@gmail.com 

  Іноземна мова Кирпита Тамара Володимирівна totoskanchick@gmail.com
  Вища та прикладна математика Швачич Геннадій Григорович sgg1@ukr.net
  Менеджмент Усiченко Iрина Володимирiвна iryna.usichenko@gmail.com
    Куратор Семенова Тетяна Валеріївна semtv1@bigmir.net 
       
ЕП01-18 Дисципліна Викладач Контакти
  Бухгалтерський облiк Акiмова Тетяна Валерiївна akimova-bo@i.ua
  Грошi i кредит Валенюк Наталiя Валерiївна natalyavalenuk@i.ua
  Соцiальна економiка Леонідов Ігор Леонідович vuapecs@gmail.com
  Аналіз господарської діяльності Распопова Юлiя Олександрiвна juraspopova@gmail.com
  Маркетинг Семенова Тетяна Валерiївна semtv1@bigmir.net 
    Куратор Письменна Олександра Олександрівна ukrvpered@gmail.com
       
ЕП01-17 Дисципліна Викладач Контакти
  Потенцiал i розвиток пiдприємства Гончарук Ольга Валерiївна goncharukov9@gmail.com
  Стратегiя пiдприємства Письменна Олександра Олександрiвна ukrvpered@gmail.com
  Проектний аналiз Ігнашкіна Тетяна Борисівна tignash@ukr.net 
  Фінансова діяльність підприємства Довбня Світлана Борисівна / Кербікова Алла Степанівна allak.ak70@gmail.com
    Куратор Кербікова Алла Степанівна allak.ak70@gmail.com
       
ЕП01-16 Виробнича практика Керівники практики  
    Куратор Кербікова Алла Степанівна allak.ak70@gmail.com
       
ЕП01-15М Дисципліна Викладач Контакти
  Підприємництво і бізнес-культура Педько Андрій Борисович apmail@ua.fm 
  Інноваційний розвиток підприємства Завгородня Олена Олександрівна elenzavg@gmail.com
  Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва Семенюк Вiктор Семенович vsemeniuk413@gmail.com 
  Реструктуризація і санація підприємств Гулик Тетяна Володимирівна tg95rabota@gmail.com 
  Економiка та органiзацiя дiяльностi об`єднань пiдприємств Педько Андрій Борисович apmail@ua.fm 
  Антикризове управління підприємством

Довбня Світлана Борисівна /

Дрофа Єлізавета Анатоліївна

sdov@ua.fm/ edrofa@gmail.com 
    Куратор Дрофа Єлізавета Анатоліївна edrofa@gmail.com 
       
 Інші групи  Дисципліна Викладач Контакти
АВ01-18 Економiка i органiзацiя виробництва Душина Людмила Михайлівна LjuSta@i.ua 
КН01-18
АП01-18 Економiка пiдприємства Педько Андрій Борисович apmail@ua.fm 
ТЕ01-18
ІМ01-18
МБ01-18
ТЕ01-15м Економiко-екологiчнi аспекти енерговикористання ПисьменнаОлександра Олександрівна ukrvpered@gmail.com
МН01-18 Економіка і фінанси підприємства Романовський Ігор Георгійович rightwaytogetintouch@gmail.com
ЕК01-18 Маркетинг Семенова Тетяна Валерiївна semtv1@bigmir.net 
ОА01-18
ФК01-18
ЕК01-19 Статистика Ігнашкіна Тетяна Борисівна /Дрофа Єлізавета Анатоліївна tignash@ukr.net / edrofa@gmail.com 
ОА01-19
ФК01-19

Заочна форма навчання

№пп НАЗВА ДИСЦИПЛІН Звітн. Викладач Кафедра Електронна пошта
           
  ЕП901-18  2 курс        
1 Економіко-математичні методи та моделі екз Христян В.І. Кафедра прикладної математики та обчислювальної техніки   vladimirivanovichh@gmail.com
2 Економiка пiдприємства екз+КР Семенюк В.С. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня   vsemeniuk413@gmail.com
3 Нацiональна економiка зал Ткаченко Н.І. Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління    mail25@ua.fm
4 Маркетинг екз Губаренко Л.М. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня   jiapica@i.ua 
  Начитка        
5 Бухгалтерський облiк   Акімова Т.В. 
Кафедра обліку та аудиту   akimova.kaf.oa@gmail.com
6 Аналіз господарської діяльності   Распопова Ю.О.
Кафедра обліку та аудиту   juraspopova@gmail.com
7 Соцiальна економiка   Лебедєва В.К. Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління     lebtoval@gmail.com
8 Мiкроекономiка   Ткаченко Н.І. Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління    mail25@ua.fm
9 Менеджмент   Усіченко І.В. Кафедра менеджменту   iryna.usichenko@gmail.com
10 Сучаснi економiчнi теорiї   Леонідов І.Л. Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління    vuapecs@gmail.com
           
  ЕП901-16 4 курс        
1 Економiка природокористування екз Гулик Т.В. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня tg95rabota@gmail.com
2 Потенцiал i розвиток пiдприємства екз Гончарук О.В. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня goncharukov9@gmail.com
3 Стратегiя пiдприємства екз Письменна О.О. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня ukrvpered@gmail.com
4 Основи зовнiшньоекономiчної дiяльностi екз Романовський І.Г. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня rightwaytogetintouch@gmail.com
5 Прогнозування підприємницької діяльності екз Кербікова А.С. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня allak.ak70@gmail.com
  Начитка        
6 Внутрішньофірмове планування   Семенова Т.В.  Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня  semtv1@bigmir.net
7 Основи товарознавства   Гончарук О.В. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня goncharukov9@gmail.com
8 Економiка i органiзацiя iнновацiйної дiяльностi   Гончарук О.В. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня goncharukov9@gmail.com
9 Система оподаткування підприємницької діяльності   Семенюк В.С. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня vsemeniuk413@gmail.com 
10 Економіка та організація торгівлі   Семенова Т.В. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня semtv1@bigmir.net
11 Митні процедури в підприємницькій діяльності   Романовський І.Г. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня rightwaytogetintouch@gmail.com
           
  ЕП901-14М  магістри        
1 Глобальна економіка екз Летуча О. В. Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління  angelina.letuchaya@gmail.com
2 Соціальна відповідальність екз Лебедєва В.К. Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління  lebtoval@gmail.com
3 Інноваційний розвиток підприємства екз Завгородня О.О. Кафедра міжнародної економіки, політичної економії та управління  elenzavg@gmail.com
4  Антикризове управління підприємством екз Гулик Т. В. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня tg95rabota@gmail.com
5 Реструктуризація і санація підприємств екз Гулик Т. В. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня tg95rabota@gmail.com
6 Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва  екз Семенюк В. С. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня vsemeniuk413@gmail.com 
7 Економiка та органiзацiя дiяльностi об'єднань пiдприємств д.зал Губаренко Л.М. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня jiapica@i.ua 
8 Підприємництво і бізнес-культура д.зал Педько А. Б. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня apmail@ua.fm
           
           
  Інші групи (потоки)        
Група (потік) Дисципліна   Викладач Кафедра Електронна пошта
ЕК,ЕП,ОА,ФК901-18 Економiка пiдприємства   Семенюк В. С. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня vsemeniuk413@gmail.com 
ЕК,ЕП,ОА,ФК901-18 Маркетинг   Губаренко Л.М. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня jiapica@i.ua 
МН903-18 Статистика   Губаренко Л.М. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня jiapica@i.ua 
МЕ907-16Т Підприємницька діяльність та економіка підприємства   Губаренко Л.М. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня jiapica@i.ua 
МЕ910-16Т Підприємницька діяльність та економіка підприємства   Губаренко Л.М. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня jiapica@i.ua 
МН903-16Т Економіка і фінанси підприємства   Романовський І. Г. Кафедра економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня rightwaytogetintouch@gmail.com

Зображення

image klassrum.giffacebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Наукова діяльність

Історія кафедри

Навчальний процес

Вступна кампанія 2020

АКРЕДИТАЦІЯ

Дипломування

Випускникам - бакалаврам технічних спеціальностей НМетАУ

Освітнi програми

Дистанційне навчання

Студентське життя