Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Пінчук Валерія Олександрівна photo

Пінчук Валерія Олександрівна

Завідувач кафедри

доктор технічних наук, професор

Контакти:

E-mail: valeriya.a.pinchuk@gmail.com

Телефон : +380(56) 374-81-19

Кімната : 109a

 

Професор, доктор технічних наук, академік Академії наук Вищої школи України

Освіта:

У 1999 р закінчила Державну металургійну академію України за спеціальністю промислова теплоенергетика та енергозбереження.

1999-2003 рр.  - навчання в аспірантурі на кафедрі промислової теплоенергетики Національної металургійної академії України за спеціальністю 05.14.06 технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Досвід у сфері освіти:

2001-2005 рр.

Асистент кафедри промислової теплоенергетики Національної металургійної академії України.

2005-2015 рр.  

Доцент кафедри промислової теплоенергетики Національної металургійної академії України.

2007-2012 рр.

Заступник декана факультету комп'ютерних систем, енергетики та автоматизації

2016-2019рр.

Професор кафедри промислової теплоенергетики Національної металургійної академії України.

2019 р і по теперішній час

Завідувач кафедри  енергетичних систем та енергоменеджменту (до 7.02.2020р. промислової теплоенергетики) Національної металургійної академії України.

Навчальні дисципліни, що викладає в НМетАУ:

1.Тепломасообмін.

2.Спеціальні питання тепломасообміну в високотемпературних теплотехнічних установках.

3.Енергетичний менеджмент та енергоаудит.

Здійснює керівництво студентськими науково-дослідними роботами; дипломними та магістерськими роботами дослідницького характеру; керівництво аспірантами за спеціальністю 05.14.06 технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Досвід у сфері наукових досліджень:

У 2004 р. захистила кандидатську дисертацію "Безвідхідна технологія використання низькосортного вугілля на основі високотемпературної газифікації".
У 2015 р. захистила докторську дисертацію "Розвиток наукових основ горіння водовугільного палива і розробка методів його активації для підвищення ефективності спалювання".

Голова спеціалізованої вченої ради Д 08.084.05 при Національної металургійної академії України.

Член редколегії наукових журналів "International Journal of Energy for a Clean Environment", "Металургійна та горнорудна промисловість"та "Сучасні проблеми металургії".

Більше 18 років займається науковою діяльністю, була відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт: «Дослідження високотемпературної обробки відходів промисловості та сільського господарства з метою енергозбереження та поліпшення екологічного стану», «Дослідження процесів теплової переробки біомаси, вугілля, вапнякової сировини у щільному та зваженому шарі з метою поліпшення екологічного стану та економії викопного палива», «Розробка інноваційних технологій використання палива в енерготехнологічних установках з метою зменшення витрат експортних енергоресурсів та поліпшення екологічного стану», «Вдосконалення технології утилізації в металургійній промисловості матеріальних і енергетичних відходів» та «Наукове обґрунтування та розробка ефективних тепломасообмінних процесів в інноваційних металургійних технологіях».

Галузь наукових інтересів:

Теплофізика та аеродинаміка; теплофізичні властивості матеріалів; експериментальні та чисельні дослідження процесів горіння твердих і композитних палив; активація та каталіз палива, вилучення мікроелементів з вугілля, екологічні аспекти використання палива; енергетичний потенціал твердого палива; розробка енергетичного обладнання для спалювання палива; безвідхідні технології використання вугіль в енергетиці й металургії.

Публікаційна активність, наукометричні показники:

Профіль:

Профіль: