UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Кафедра промислової теплоенергетики

Пінчук Валерія Олександрівна photo

Завідувач кафедри: Пінчук Валерія Олександрівна

Контакти:

Адреса Кафедра промислової теплоенергетики, Національна металургійна академія України, пр. Гагаріна, 4, м. Дніпропетровськ, 49600, Україна

E-mail: valeriya.a.pinchuk@gmail.com

Телефон: тел. факс. (+38056)746 32 06

Альтернативна сторінка: https://www.facebook.com/groups/242561573083137/Кафедра промислової теплоенергетики НМетАУ - місце народження енергетиків майбутнього

Тенденція останніх років щодо забезпечення енергетичної незалежності України, створення автономних і децентралізованих систем теплопостачання, перехід на поновлювані джерела енергії, впровадження систем енергетичного менеджменту та аудиту сформували зростаючу потребу в інженерах за спеціальністю «Теплоенергетика». Особливо це характерно для Придніпровського регіону, який має потужний промисловий потенціал і різноманітність родовищ корисних копалин, та має можливості для розвитку енергетики в промисловості і комунально-побутовому секторі.

Кафедра промислової теплоенергетики є випускаючою і здійснює підготовку зі спеціальності 144 - «Теплоенергетика» за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр (4 роки навчання) та магістр (1,5 року навчання) денної та заочної форм навчання.

Кафедра промислової теплоенергетики робить акцент на підготовку освіченого інженера майбутнього з багатим набором навичок і умінь, здатного творчо вирішувати інженерні і науково-технічні завдання в умовах постійного технологічного і соціально-економічного розвитку.

Відмінні риси навчання на кафедрі промислової теплоенергетики:

  • Можливість навчання за бюджетні кошти;
  • Підвищений розмір стипендії для технічної спеціальності;
  • На 1-2 курсах студенти проходять дворічну програму базової інженерної підготовки, яка закладає в майбутніх інженерах якісний освітній фундамент за рахунок глибокого вивчення фундаментальних дисциплін та освоєння додаткових компетенцій (курси Web-Design, TOEFL, поглиблена комп'ютерна підготовка спільно зі студентами за спеціальністю «Комп'ютерні науки»);
  • З третього курсу програма навчання приймає практичну спрямованість і передбачає поглиблене вивчення фахових дисциплін, участь в дослідницьких, інженерних та спільних студентських проектах;
  •  Можливістю навчання по обміну в одному з європейських університетів - партнерів НМетАУ. У їх числі: Технічний Університет Bergakademie (Фрайберг, Німеччина), Технічний Університет Кошице (Кошице, Словаччина), Ченстоховський Політехнічний Університет (Ченстохова, Польща), Університет Загреба (Загреб, Хорватія), а також, можливість стажувань і проходження практики;
  • Висококваліфікований професорсько-викладацький склад (основний склад кафедри - 4 професори та 8 доцентів), середній вік викладачів 35-45 років;
  • Кураторство викладачів;
  • Можливість отримання сертифіката енергоаудитора при Регіональному центрі енергоменеджменту та енергоаудиту, заснованому на базі кафедри промислової теплоенергетики.

Випускники бакалаврської програми за результатами вступних іспитів приймаються в магістратуру за спеціальністю 144 - «Теплоенергетика» на бюджетній або контрактній основі. Для вступу до магістратури за спеціальністю 144 - «Теплоенергетика» спеціальність за дипломом бакалавра може бути будь-яка.

На кафедрі функціонують аспірантура і докторантура, здійснюється керівництво науковою діяльністю здобувачів за спеціальністю 05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Працевлаштування та кар'єра

Сфери діяльності: виробнича, яка пов'язана з передачею, розподілом, перетворенням, застосуванням енергії, управлінням потоками енергії, розробкою та виготовленням елементів, пристроїв і систем, що реалізують ці процеси; науково-дослідні і проектні інститути, енергетичні та інжинірингові компанії, державні структури, комунально-побутовий сектор.

 

Де працюють наші випускники

 

Job places

 facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Історія кафедри

Навчальний процес

Науково-практична діяльність

Акредитація

Освітнi програми