Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт зі спеціальності 151 - автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології / Укл.: Потап О.Ю., Шибакінський В.І. – Дніпро: УДУНТ, 2022. – 69 с.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання кваліфікаційних робіт

 зі спеціальності 151 - автоматизація та комп’ютерно-

 інтегровані технологіїВгору: Навчально-методичні видання