Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Основні опубліковані монографії

1. Г.А. Король, Р.Б. Сокольская, В.Д. Зеликман. Финансовый контроль: учет, проверка, анализ: Монография. – Днепропетровск: Наука і освіта, 2004. – 192 с.

2. Король Г.О., Труш Ю.Т., Зелікман В.Д., Сокольська Р.Б., Распопова Ю.О. Проблеми обліку, аналізу і планування запобіжно-відновних заходів у регіональній системі газопостачання: Монографія. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2008. – 300 с.

3. Обліково-аналітичне забезпечення мотивації персоналу виробничих підприємств до випуску якісної продукції: Монографія / Г.О. Король, Ю.О. Распопова, О.П. Чуванов, В.Д. Зелікман, І.М. Ізвєкова. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2011. – 352 с.

4. Інформація управлінського обліку в аналізі ефективності діяльності державних вищих навчальних закладів: Монографія / Г.О. Король, Н.Г. Шпанковська, М.В. Куцинська, Т.В. Акімова, Н.П. Потрус. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2012. – 326 с.

5. Організаційно-економічний механізм забезпечення бездефектного виробництва на підприємствах машинобудування: облік, аналіз, ефективність: Монографія / Г.О.Король, Н.Г.Шпанковська, І.М.Ізвєкова та ін. – Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2014. – 272 с.

6. Методичні підходи до удосконалення бухгалтерського та податкового обліку, аналізу й аудиту в організаціях різних видів та масштабів діяльності: Монографія. – Дніпро: Середняк Т.К., 2016. – 84 с.

7. Король Г.О., Сокольська Р.Б., Зелікман В.Д., Акімова Т.В. Облік, перевірка й аналіз у системі фінансового контролю на підприємствах: Монографія. – Дніпро: Ліра, 2018. – 136 с.

8. Інформація обліку в аналізі ефективності діяльності суб’єктів господарювання: Монографія / Г.О. Король, В.Д. Зелікман, Р.Б. Сокольська та ін.; за ред. Король Г.О., Зелікмана В.Д. – Дніпро: Ліра, 2019. – 280 с.Вгору: Наукова діяльність