Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Кафедра теоретичних основ металургійних процесів

Камкіна Людмила Володимирівна photo

Завідувач кафедри: Камкіна Людмила Володимирівна

Контакти:

Адреса Кафедра ТОМП, ауд.436, УДУНТ ІПБТ (НМетАУ), пр.Гагаріна, 4, Дніпро, 49600, Україна

E-mail: lydmila.kamkina@gmail.com

Телефон: +38(067)7193751Кафедра здійснює підготовку фахівців  за напрямом 136 «Металургія», за ОПП Технології та обладнання виробництва металів та сплавів" (бакалавр); спеціальності «Металургія» і спеціалізації «Фізико-хімічні дослідження металургійних процесів"

ОПП "Металургійні процеси одержання та обробки металів та сплавів" (магістр , 1,5 років) 

ОНП "Дослідження процесів та розробка технологій в металургії (магістр науковий 2 роки)

Випускники кафедри можуть застосовувати отримані знання в області сучасних методів аналізу та створення нових, екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій та процесів, що дозволяють надійно захистити навколишнє середовище і здійснювати аналітичний контроль сировини і вторинних продуктів металургії та виробляти метали, сплави, композиційні матеріали з принципово новими властивостями.

Розробки кафедри успішно застосовуються на підприємствах галузі і відповідають запитам заводських лабораторій і галузевих інститутів. Колективом кафедри розроблені прогресивні методи аналізу і визначення актуальних для промисловості елементів (титану, алюмінію, ванадію, цирконію, ніобію) і нові методи визначення нікелю, кобальту, цирконію та ін. Наукова і технічна допомога промисловості здійснювалася кафедрою шляхом виконання арбітражних аналізів та проведення консультацій

 

 https://www.facebook.com/groups/584587275388355/