UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Кафедра теорії металургійних процесів та хімії

Ковальов Дмитро Арсентійович photo

Завідувач кафедрою: Ковальов Дмитро Арсентійович

Контакти:

Адреса Кафедра ТМПіХ, НМетАУ, пр.Гагарина,4, Дніпропетровськ, 49600, Україна

E-mail: dimaK1936@gmail.com

Телефон: 0503401075Завідувач кафедрою Ковальов Дмитро Арсентійович.

Кафедра теорії металургійних процесів та хімії офіційним днем народження вважає дату 17 жовтня 1945: коли к. т. н. Сергій Тихонович Ростовцев був призначений завідувачем кафедрою. На основі комплексу досліджень С. Т. Ростовцев створив фізико-хімічну теорію процесу агломерації залізних руд.

Педагогічний потенціал кафедри представляють 2 професори, доктори технічних наук, 9 доцентів, 9 кандидатів технічних наук, 2 старших викладача, 1 асистент, 4 старших і провідних наукових співробітників, 3 аспіранта.

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі знань «Металургія та матеріалознавство», за напрямом «Металургія», спеціальності «Металургія чорних металів» і спеціалізації «Фізико-хімія і аналітичний контроль металургійних процесів і матеріалів».

Випускники кафедри можуть застосовувати отримані знання в області сучасних методів аналізу та створення нових, екологічно чистих і ресурсозберігаючих технологій та процесів, що дозволяють надійно захистити навколишнє середовище і здійснювати аналітичний контроль сировини і вторинних продуктів металургії та виробляти метали, сплави, композиційні матеріали з принципово новими властивостями.

Розробки кафедри успішно застосовуються на підприємствах галузі і відповідають запитам заводських лабораторій і галузевих інститутів. Колективом кафедри розроблені прогресивні методи аналізу і визначення актуальних для промисловості елементів (титану, алюмінію, ванадію, цирконію, ніобію) і нові методи визначення нікелю, кобальту, цирконію та ін. Наукова і технічна допомога промисловості здійснювалася кафедрою шляхом виконання арбітражних аналізів та проведення консультацій

 facebook banner   twitter banner   youtube banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2017 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Журнал "Теорія та практика металургії"

Навчальні посібники

Дисципліни

Групи

Студентська наука

Розклад занять

Навчальний план

Історія кафедри

Діяльність кафедри

Докторантура та аспірантура

Інформація для абітурієнтів

Інтергаційні зв'язки

Дистанційне навчання