UA    RU    EN   
Национальная Металлургическая академия Украины

Студенческий научный семинар News icon

6 вересня в рамках студентського наукового семінару "Європейський освітньо-академічний досвід та Україна" відбулася зустріч студентів-документознавців 1,3 і 4 курсу з професором Університету Франкфурта-на-Одері (ФРН) д-ром Андрієм Портновим, який поділився своїми думка про особливості навчання та організації наукової роботи у ВНЗ Німеччини. В роботі семінару брали також участь викладачі кафедри О.В. Михайлюк, С.В. Савченко, Л.М. Ткач і зав.читальною залою бібліотеки НМЕТАУ Окатая Т.М.

МОЛОДА АКАДЕМІЯ 2018 News icon

15.05. на кафедрі було проведено студентську наукову конференцію "Молода академія". Організатор і керівник секції документознавців доц. Ткач Л.М. З викладачів кафедри в конференції брав участь доц. Савченко С.В. Відкрив засідання вітальним словом завідувач кафедри проф. Михайлюк О.В.

Доповідачами були студенти:

1.      Гайнудінова В.О. (ДІ01-15) «Мова тіла як інструмент спілкування» (кер. доц.Ткач Л.М.)

2.      Галушко Т.Е. (ДІ01-16) «Маловідомі правила видання давніх джерел: дипломатичний метод» (кер. доц.Ткач Л.М.)

3.      Гутцул Т.О. (ДІ01-16) «Дискусія, полеміка та диспут як різновиди суперечки» (кер. доц. Решетілова О.М.)

4.      Дробот К.Ю. (ДІ901-13-1) «Взаємозвʼязок між культурою документування і культурою управління» (кер. доц.Ткач Л.М.)

5.      Дулеба Т.Л. (ДІ01-17) «Система електронного документообігу та її призначення» (кер. доц.Савченко С.В.)

6.      Музиченко А.С. (ДІ01-16) «Інформаційні барʼєри в процесі комунікації» (кер. доц. Решетілова О.М.)

7.      Тудовші А.О. (ДІ01-16) «Інформаційна агресія» (кер. доц. Решетілова О.М.)

         Усі доповіді викликали жвавий інтерес присутніх студентів-документознавців усіх курсів. Особливо варто відзначити глибоку дослідницьку доповідь Т.Л. Дулеби,  цікаву і добре ілюстровану доповідь В.О. Гайнутдінової, а також доповідь, що запамʼяталася неймовірно емоційним та експресивним характером – А.О. Тудовші.

Победа, и это уже в который раз

Поздравляем студентку Крылову Наталью со 2 местом на студенческой олимпиаде в Одессе!!!

Научный студенческий семинар News icon

07 грудня 2017 року у читальній залі бібліотеки академії відбувся студентський науковий семінар. Його учасниками були - студенти-документознавці ІІІ-ІV курсів. Організатором семінару та модератором дискусії була доц. Ткач Леся Миколаївна, заступник завідувача кафедри документознавства та інформаційної діяльності з наукової роботи. Темою семінару стала проблема поступового і невпинного поневолення людини і суспільства адміністративно-канцелярським апаратом, який обгрунтовує свою по-суті деструктивну в антропологічному і аксіологічному сенсі місію поступом Розуму та цивілізації. Предметом обговорення стала стаття доцента Савченка Сергія Володимировича «Канцелярия и ее образ: документоведение на службе бюрократической антиутопии», який був учасником і співмодератором круглого столу. Семінар відбувся в умовах цікавої дискусії, що, у свою чергу, формувало інтерес в слухацької аудиторії. Активна участь самих студентів передбачала з’ясування сутності проблеми, а також окремі  питання, що були винесені на розгляд. За круглим столом студенти мали можливість вільно висловлюватися під час розгляду питань, що допомагало правильно будувати свої міркування.  До дискусії була залучена більша частина аудиторії, але найбільш активними її учасниками стали: студентка гр.ДІ 01-15 Трофименко Тетяна, студентки гр. ДІ 01-14 Граб Таміла, Булгакова Галина.  

И снова победа наших студентов News icon

Поздравляем Акинцеву Елизавета с завоеванием 3 места на Всеукраинской олимпиаде в Одессе!

Ще одна перемога наших студентів! News icon

Кафедра щиро вітає студентку магістратури Клименкову Вероніку з перемогою у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у Кременчуцькому національному університеті 23 березня 2017 р.  

Святкування 25-річчя факультету

24 березня в методичному кабінеті кафедри документознавства та інформаційної діяльності відбулося святкування 25-ти річчя гуманітарного факультету. В рамках заходу відбулася зустріч викладачів, декана і студентів з випускниками-документознавцями. 

Презентація книг проф. Заруби В.М.

12 жовтня на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності відбулася презентація книг професора кафедри Заруби В.М., присвячених історії рідного краю, зокрема, йдеться про книгу "Дворяне Екатеринославской губернии", "Історія Катеринославського повіту" та збірник статей "Українська метрика".На презентації були присутні декан Л.М. Клімашевський та заступник декана факультету О.П.Лучанінова, вчений секретар академії Потап О.Є., викладачі кафедр, а також гості з видавництва "Ліра" та завідувач відділом  історичного музею ім Д.Яворницького М.Е.Кавун. Зацікавленими учасниками заходу були студенти 1 та 2 курсу кафедри документознавства.

Защита диссертации на кафедре

Коллектив кафедры поздравляет Решетилову Оксану Михайловну с успешной защитой диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук и желает дальнейших успехов на научном поприще!

Олимпиада в Одессе

Студенты 4 курса Акинцева и Клименкова приняли участие в студенческой Олимпиаде по документоведению в Одесском национальном политехническом университете 19-21 апреля.

Участие в Международной конференции по документоведению

Проф. Михайлюк О.В. і доц. Савченко С.В. взяли участь у Міжнародній науковій конференції "Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття", яка відбулася 10-12 вересня 2015 року в Одеському національному політехнічному університеті. Доповідь співаторів «Документ: форма, содержание, символ и угроза. О проблемах реформирования делопроизводственной сферы» стала однією з провідних тем пленарного засідання. Доповідь опубліковано у науковому збірнику конференції: Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 10-12 вересня 2015 р. − Одеса, 2015. − С.138-148.

Науковий семінар News icon

28 листопада на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності відбувся робочий семінар, присвячений соціолінгвістичним аспектам функціонування української мови в сучасній Україні. Доценти кафедри Савченко С.В. та Ткач Л.М. виступили з доповідями, в яких висвітлено проблеми співвідношення правопису та живого мовлення в Україні, історичної еволюції української мови з давньоруських часів до ХХ століття, староукраїнської та української літературної мови, діялектних особливостей української мови. Кафедру історії та українознавства представляв ст. викл. С.К. Дуб, який виступив у ролі дискутанта.

Пойдинські читання News icon

Професор Михайлюк О.В. та доцент Савченко С.В. 21 листопада 2014 р. взяли участь у Наукових читаннях «Питання аграрної історії України та Росії», присвячених пам'яті видатного українського історика-селянознавця проф. Д.П.Пойди. Тема доповіді О.В. Михайлюка: "Корупція в селянському середовищі кінця 19 - початку 20 ст.". Тема доповіді С.В. Савченка: «Селяни та церковно-парафіяльна проповідь ХIХ – початку ХХ ст.» Доповіді опубліковано у збірнику наукових праць історичного факультету Дніпропетровсьокго національного університету ім. О. Гончара.

Документознавча конференція у Полтаві

Доценти Савченко С.В. та Ткач Л.М. взяли участь у роботі Всеукраїнського науково-практичного семінару «Актуальні проблеми сучасного документознавства: методологія та практика підготовки фахівців із документознавства та інформаційної діяльності», що відбувся 12 листопада 2014 року у Полтаві на базі Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка. Темою доповіді стала «Дослідницька робота студентів-документознавців на базі практики». Доповідь опубліковано у зібнику наукових праць учасників семінару. Зі статтею можна ознайомитися на сайті кафедри в елетронній бібліотеці.

ВІТАЄМО!!!!

Документознавці вітають українознавців з 50-річчям їхньої катедри!!! Бажаємо усіляких дібр, зокрема, творчих здобутків, натхнення, щастя, злагоди, радости, вдячних учнів!!!

Шевченкіана

27 лютого 2014 р. науковцями гуманітарного факультету було проведено круглий стіл до 200-ліття з Дня народження Т. Г. Шевченка з метою вшанування пам’яті національного Поета, Мислителя, Художника.

Викликом доби є потреба національної єдності, тому Слово Шевченка є особливо актуальним сьогодні, увиразнює найгостріші національні проблеми. На сьогодні (на відміну від радянських часів, коли творчість Т. Г. Шевченка розглядалася однобоко) дослідники, відкинувши традиційні аналітичні засоби, аналізують його твори цілком по-іншому. Особливої уваги заслуговує доповідь доцента, канд. філол. наук Ткач Л. М., яка ознайомила учасників круглого столу з новою концепцією відомого славіста, шевченкознавця Г. Грабовича, що стала переломом у сучасному шевченкознавстві. Г. Грабович відійшов від народницької інтерпретації творчості Шевченка, створивши нову методологію дослідження – структуралістську й проаналізувавши шевченківський творчий доробок як МІФ. У доповіді було підкреслено, що системний аналіз символів поезії дозволяє зрозуміти суперечливі суспільно-політичні й історичні погляди Т. Шевченка. Міф, за Грабовичем, становить фундаментальний КОД поезії Великого Кобзаря. Доповідач звернула увагу науковців на концепцію-дослідження міфологічного мислення Т. Шевченка, що дало можливість зрозуміти Шевченкове сприймання історії, його оцінку козацького минулого та інші важливі аспекти творчості поета.

Круглый стол

А.В. Михайлюк и С.В. Савченко приняли участие в Круглом столе "Модернизация общественных ситем: исторический опыт и современность", который состоялся в Днепропетровской государственном университете внутренних дел 6 ноября 2013 г. В рамках стола к.и.н. Т.Е.Телькинена представила на обсуждение научной общественности свою монографию "Модернизация правового статуса сословий в Российской империи в контексте отношений государство - общество (вторая половина 19 - начало 20 в.)


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2018 nmetau.edu.ua

Визитка

Специальности

Сотрудники

Новости

Дипломирование

Научные семинары

Консультации

Учебно-методические семинары

График открытых занятий

Образовательные программы

Студенческая ассоциация документоведов