UA    RU    EN   
Национальная Металлургическая академия Украины

Документоведения и информационной деятельности

Михайлюк Александр Владимирович, доктор исторических наук photo

Заведующий кафедрой: Михайлюк Александр Владимирович, доктор исторических наук

Контакты:

Адрес пр. Гагарина 4, 49600

E-mail: doc_info@ukr.net

Телефон: (056) 746-30-87

Альтернативная страница: http://nmetau.ucoz.netКафедра готовит бакалавров, специалистов и магистров.

Заведующий: доктор исторических наук, профессор Михайлюк Александр Владимирович.

На кафедре работает 8 сотрудников. Кафедра активно занимается научно-исследовательской работой, принимает участие во всеукраинских и международных научных конференциях, издает учебную и научную литературу, преподаватели кафедры публикуют свои работы в ведущих отечественных и зарубежных изданиях.

Кафедрой подготовлено 7 выпусков специалистов по документоведению и информационной деятельности.

У 2003 р. Національна металургійна академія України першою у Дніпропетровській області розпочала підготовку бакалаврів зі спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність». Підготовку бакалаврів розпочала кафедра історії та документознавства (завідувач доц. В.Т.Британ). В 2008 р. була створена кафедра документознавства та інформаційної діяльності як самостійний підрозділ. В 2014 р. кафедра успішно пройшла акредитацію з підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Кафедру очолює д.і.н., проф. О.В.Михайлюк. У складі кафедри на сьогоднішній день працюють д.і.н., проф. В.М.Заруба, к.і.н., доц. С.В.Савченко, к.філол.н., доц. Л.М.Ткач, к.філол.н., доц. К.А.Прокофьєва, к.пед.н., ст. викл. О.М.Решетілова, ст. викл. Т.О.Бруй, ст. викл. О.В.Іващенко, ст. лаб. Н.В.Твердохліб.

Студенти-документознавці проходять практику у виконкомі міської ради, в облдержадміністрації, інших органах державного управління та місцевого самоврядування, в установах та підприємствах міста та області.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності НметАУ тісно співпрацює з Дніпропетровським транспортно-економічним коледжем та Павлоградським технікумом Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет», в яких ведеться підготовка молодших спеціалістів зі спеціальності «Діловодство». Випускники цих коледжів в своїй більшості, як правило, продовжують навчання в НметАУ.

Науково-дослідна робота кафедри сконцентрована на розробці таких проблем: історичні, герменевтичні та семіотичні аспекти документно-інформаційної діяльності, історико-культурологічні аспекти розвитку суспільства, актуальні проблеми сучасного історичного документознавства та джерелознавства. Ці наукові проблеми отримали висвітлення в публікаціях викладачів кафедри. Викладачі кафедри регулярно беруть участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференціях. Наукова діяльність, що проводиться на кафедрі, тісно пов’язана з творчими інтересами студентів. Студенти-документознавці беруть участь у різного рівня конференціях, олімпіадах та конкурсах. Студенти НМетАУ неодноразово займали призові місця в ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з докуметознавства та інформаційної діяльності.

 facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Визитка

Специальности

Сотрудники

Новости

Дипломирование

Научные семинары

Аккредитация бакалавров

Дистанційне навчання

Методическая литература

Аккредитация магистров

Учебно-методические семинары

Образовательные программы

Конференции кафедры

Направления исследований кафедры

ПРАКТИКА

Вчені записки кафедри

Студенческая ассоциация документоведов