Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітні програми

Шановні стейкхолдери!
(студенти, викладачі, роботодавці, випускники, представники державної влади та інші зацікавлені сторони у забезпеченні якісної сучасній освіті)

Наша кафедра здійснює підготовку здобувачів освіти
за освітньо-професійними програмами «Економіка та управління підприємством»
(спеціальність 076, бакалаврський та магістерській рівень освіти).

Пропонуємо Вам взяти участь в обговоренні та актуалізації / розробці  освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти  спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля»  
(бакалаврського та магістерського рівнів) 
з урахуванням Вашого досвіду та сучасних потреб бізнесу.

Ми відкритті до діалогу, чекаємо на Ваші пропозиції щодо програм підготовки майбутніх здобувачів освіти та відгуки щодо наявних програм підготовки здобувачів освіти. Будемо вдячні за надані зауваження та рекомендації!
Кваліфікація майбутніх поколінь у Ваших руках!

Контактна особа для зворотного зв’язку – заступник завідувачки кафедри економіки та підприємництва
ім. Т. Г. Беня з методичної роботи, гарант програми бакалаврського рівня,
к.е.н., доц.  Ігнашкіна Тетяна Борисівна 
(е-пошта tignash@ukr.net).Вгору: Освітнi програми і навчальні плани