UA    RU    EN   
Национальная Металлургическая академия Украины

Публікаційна етика

Теорія і практика металургії вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу перегляду. Запобігання невідповідним діям, таким як плагіат, несе відповідальність будь-який автор, редактор, рецензент, видавець та інститут, які беруть участь у процесі публікації.

Теорія і практика металургії відповідає за Етику публікації та публікацію недбалості на основі кодексу поведінки COPE https://openscience.in.ua/code-of-conduct.html

 з метою забезпечення етики та якості публікації.

Національна металургійна академія України як видавець журналу "Теорія та практика металургії" виконує свої обов'язки, щоб гарантувати серйозний підхід до всіх етапів видавничої діяльності та визнає відповідальність. Реклама, перевидання та/або будь-які комерційні доходи не впливають на редакційні рішення.

Обов'язки Редакції та Редакційної коллегії

 

Публікаційні рішення

Редактор приймає рішення про публікацію поданих робіт. Вона керується політикою журналу і ґрунтується на академічних цінностях та висновках рецензентів. Редактор звертає увагу на сучасні положення про наклеп, порушення авторських прав та плагіат. Він має право здійснювати прийняття рішень за погодженням з рецензентами чи членами редакційної колегії.

Редактор не повинен використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях без написанної згоди автора. Редакція повинна приймати обґрунтовані відповідні заходи, коли були подані етичні скарги щодо поданого рукопису або опублікованого документа.

Редактор оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.

Конфіденційність

Редакція та редакційна колегія не розголошують будь-яку інформацію про поданний рукопис (автор(и), тему, текст тощо) будь-кому, крім відповідного автора, (потенційних) рецензентів, та видавця, за необхідності.

Розкриття та конфлікт інтересів

Неопубліковані матеріали, розкриті в поданій роботі, не повинні використовуватися при будь-якому дослідженні редактора, рецензентів чи будь-якої іншої інформованої особи без письмової згоди авторів. Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьої сторони переваг. Редактор та будь-який член редакційної колегії повинні звільнитися від обов'язків розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів в результаті спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів. Редактор повинен вимагати від усіх вкладників розкривати відповідні конкуруючі інтереси. У разі виявлення конкуруючих інтересів після публікації виправлення повинні бути опубліковані. Відмова або вираження занепокоєння можуть бути опубліковані, якщо це необхідно.

Забезпечення цілісності: залучення та співпраця

Теорія і практика металургії буде відповідати на всі претензії чи сумніви щодо неправомірних результатів досліджень чи публікацій, які піднімаються читачами, рецензентами та іншими. Якщо виникають стурбованість з приводу поведінки чи обґрунтованості навчальної роботи, редакційна колегія за участю відповідних експертів, у відповідних випадках, буде оцінювати випадки можливого плагіату або дублікатів/надлишкових публікацій. Редактор також попросить автора (ів) відповісти на виникаючі справи. Теорія і практика металургія прийме це на інституційний рівень: журнал може вимагати розслідування установи або інших відповідних органів, якщо така відповідь є незадовільною.

У випадках, коли занепокоєння є дуже серйозними, і опублікована робота, ймовірно, вплине на наукові знання або практичні застосування, Теорія і практика металургія може розглянути можливість інформування читачів про ці проблеми, видавши "висловлювання занепокоєння", а потім опублікувати пояснення, висновки розслідування В іншому випадку Теорія і практика металургія може вирішити відмовитися від представленої інформації, якщо редакційна колегія переконана в тому, що відбулося серйозне порушення. Запаковані папери зберігатимуться в Інтернеті та помітно позначаються як відкликання для користі читачів.

Обов'язки рецензентів

Внесок у редакційні рішення

Експертний огляд є обов'язковим кроком у прийнятті редакційних рішень та, якщо необхідно, у вдосконаленні статті через редакційні повідомлення з автором.

Ефективність

Рецензент звернувся до рецензенту, який відчуває дефіцит кваліфікації у дослідженні, описаному в рукописи, або знає про відсутність часу, що робить його перевірку неможливою у призначений час, повинен повідомити редактора та звільнити себе від процесу розгляду .

Конфіденційність

Будь-які рукописи та додаткові матеріали, отримані для розгляду, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна демонструвати та обговорювати з третіми сторонами, крім випадків, дозволених редактором.

Стандарти об'єктивності

Огляди повинні проводитися об'єктивно. Особиста критика автора не підходить. Судді повинні чітко висловити свої погляди з суперечливих аргументів.

Підтвердження джерел

Рецензенти повинні вказати відповідні опубліковані статті, про які автори не обговорювали / не цитували. Будь-яке твердження, що спостереження, висновок або пропозиція були раніше повідомлені, повинні бути підтверджені відповідною цитатою. Рецензент також повинен повідомити про будь-яку важливу подібність або співпадання між розглянутим рукописом та будь-яким іншим опублікованим документом.

Розкриття та конфлікт інтересів

Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої або третьої сторони переваг. Рецензенти повинні звільнитися від обов'язку розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів, що виникають внаслідок спільних, конкурентних або інших зв'язків або зв'язків з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів.

Неправильна поведінка рецензентів

Редактори серйозно ставляться до поведінки рецензентів та досліджують будь-яке підтвердження порушення конфіденційності, недовіри конфлікту інтересів (як фінансового, так і нефінансового), неправильного використання конфіденційного матеріалу або затримки експертного огляду для отримання конкурентної переваги. Ствердження про серйозну неправомірну поведінку рецензента (наприклад, про плагіат) буде винесено на інституційний рівень.

Обов'язки авторів

Стандарти звітування

Автори, що звітують про результати оригінального дослідження, повинні точно враховувати виконану роботу, а також об'єктивну дискусію про її значимість. Основні дані повинні бути точно відображені в роботі. Документ повинен містити достатньо деталей та посилань, щоб дозволити іншим повторювати роботу. Шахрайські чи свідомо неточні заяви є неетичною поведінкою і неприйнятними.

Доступ до даних та збереження даних

Автори можуть попросити надати необроблені дані свого дослідження у зв'язку зі статтею для редакційного огляду та бути готовими надати громадськості доступ до таких даних, якщо це можливо. Автори повинні в будь-якому випадку бути готові зберігати такі дані протягом розумного часу після публікації. Конфіденційність учасників може бути захищена, а юридичні права щодо приватних даних не перешкоджають їх випуску.

Оригінальність та Плагіат

Автори повинні переконатися, що поданий рукопис:

Потрібно дотримуватися відповідних законів про авторські права та умов. Авторські матеріали (наприклад, таблиці, цифри або розширена інформація) повинні бути відтворені лише за відповідного дозволу та підтвердження.

Кілька, резервні або одночасні публікації

Автор загалом не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в декількох журналах чи первинних публікаціях. Подання однієї і тієї самої рукописи до декількох журналів одночасно створює неетичну поведінку публікації та є неприйнятною.

Підтвердження джерел

Автори подадуть лише цілком оригінальні твори, і завжди має бути належним підтвердженням інших творів. Автори мають посилатися на публікації, які вплинули на визначення характеру представленої роботи.

Авторство рукопису

Авторство повинно обмежуватися тими, хто зробив вагомий внесок у розробку, оформлення, виконання або тлумачення повідомленого дослідження. Всі, хто зробив значний внесок, повинні бути зареєстровані як співавтори. Там, де є інші, які брали участь у певних основних аспектах дослідницького проекту, вони повинні бути названі в розділі підтвердження.

Відповідний автор повинен переконатися, що всі автори (згідно з вищезгаданим визначенням), а також незалежні автори не включені в авторський список рукописів, і що всі співавтори затвердили остаточну версію статті та погодились на її подання до публікації.

Небезпеки

Якщо робота передбачає застосування хімікатів, процедур або обладнання, які мають незвичайні небезпеки, властиві їх використанню, автор повинен чітко визначити їх у рукописах.

Розкриття та конфлікти інтересів

Усі автори повинні розкрити в рукописах будь-який фінансовий або інший предметний конфлікт інтересів, який може тлумачитися як вплив на результати або тлумачення їх рукописи. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Основні помилки в опублікованих роботах

Коли автор виявляє значну помилку або неточності в своїй власній опублікованій роботі, зобов'язання автора негайно повідомляти редактора журналу або видавця та співпрацювати з редактором для відхилення чи виправлення документа.

Відмова від відповідальності

Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.

Всі рукописи, подані для перегляду та публікації в журналі Теорія і практика металургії, піддаються подвійним сліпим оглядам справжності, етичних питань та корисних внесків. Рішення рецензентів є єдиним інструментом для публікації в журналі та будуть остаточними.

 

 

Політика відкритого доступу

Журнал «Теорія і практика металургії» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архів.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI. Ліцензійна політика журналу сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Журнал «Теорія і практика металургії» дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому журналі.

Політика щодо плагіату

Журнал «Теорія і практика металургії» приймає до публікації тільки оригінальні матеріали, статті, які не були опубліковані раніше і не подавалася для публікації в інший журнал.

Журнал «Теорія і практика металургії» користується програмним забезпеченням для  виявлення текстових запозичень у представлених рукописах: Detector Plagiarist, Antiplagiat, eTXT. Рукописи, в яких виявили плагіат чи текстові запозичення без посилань на першоджерело, відхиляються редакційною колегією до опублікування статті у журналі.

Плагіат перед публікацією

Редакційна  колегія журналу «Теорія і практика металургії» аналізує будь-який випадок плагіату по суті. Якщо плагіат чи текстові запозичення виявлено редакторами або рецензентами на будь-якому етапі до публікації рукопису, автора (авторів) попереджують про необхідність переписати текст або зробити посилання на першоджерело. Якщо плагіат складає не менше 25%, стаття може бути відхилена, а установа/працедавець автора про це проінформовано.

Політика перевірки на плагіат

Рукописи, в яких виявлено плагіат, обробляються на підставі обсягу плагіату, наявного в рукописі: якщо менше 25% плагіату, рукопис негайно відправляється авторам для перегляду змісту, а якщо більше 25% плагіату, рукопис відхиляється без редакційного рецензування. Авторам рекомендується переглянути текстові запозичення і плагіат рукопису та повторно подати в новому рукописі.

Відсоток плагіату розраховується програмним забезпеченням, а також оцінюється редакційною  колегією.

Плагіат після публікації

Якщо після опублікування виявлено плагіат, то редакційна  колегія проводить аналіз даного факту. Якщо буде знайдено плагіат, редакція журналу зв'яжеться із автором. Сторінки, що містять плагіат, буде позначено у PDF-файлі. В залежності від масштабу плагіату, документ також може бути відкликано (видалено).

Рекомендації щодо уникнення плагіату

Намагайтеся перефразувати інформацію або узагальнити інформацію, отриману з різних джерел, використовуючи власні слова.

Автори несуть відповідальність за отримання дозволу на авторське право для відтворення ілюстрацій, таблиць, малюнків, взятих у інших авторів та/або джерел. Дозвіл повинен бути розміщений внизу під кожним елементом.

Автоплагіат

Деякі автори можуть написати кілька розділів для декількох різних книг, які змінені лише незначно. Кожен рукопис захищено авторським правом після його публікації. Оскільки автор більше не володіє правами на ці розділи, не варто їх повторювати. Більшість редакторів і рецензентів стверджують, що автоплагіат – це неетично. Таким чином, автор не може копіювати власний матеріал для нового рукопису без дозволу власника авторських прав. Виключення може бути при цитуванні коротких фраз автора з власної роботи із розміщеннім відповідних посилань.Наверх: Журнал "Теория и практика металлургии"


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Визитка

Специальности

Сотрудники

Новости

Журнал "Теория и практика металлургии"

Учебные пособия

Дисциплины

Группы

Студенческая наука

Расписание занятий

График учебного процесса 2020-2021

История кафедры

Реестр тем выпускных работ

Деятельность кафедры

Докторантура и аспирантура

Информация для абитуриентов

Интеграционные связи

Аккредитация

Дипломирование

Дистанционное обучение

Образовательные программы

Силабусы дисциплин магистров