UA    RU    EN   
Национальная Металлургическая академия Украины

Порядок рецензування

Порядок рецензування рукописів статей в  журналі «Теорія і практика металургії»

  1. Рецензування (експертне оцінювання) рукописів наукових статей здійснюється для підтримання високого науково-теоретичного рівня журналу «Теорія та практика металургії» та з метою відбору найбільш цінних та актуальних наукових робіт.
  2. В журналі «Теорія та практика металургії» застосовано двостороннє сліпе (анонімне) рецензування:
  1. Наукові статті, які поступають в редакцію, проходять первинний контроль щодо комплектності та правильності їх оформления і відповідності до Вимог до рукописів, викладених на сайті.
  2. Первинна експертна оцінка наукової статті здійснюється головним редактором, або заступником головного редактора.
  3. Головний редактор (заступник головного редактора) визначає для статті, що поступила на опублікування, рецензента зі складу члена редакційної ради, який керує відповідним науковим напрямком.
  1. Після експертного оцінювання наукової статті рецензент може:

Якщо рецензент рекомендує статтю до опублікування після її доопрацювання з урахуванням зауважень, або не рекомендує статтю до опублікування, в рецензії повинна бути вказана причина такого рішення.

Редакція рекомендує використовувати при рецензуванні розроблену редакцією типову форму рецензії, яка розміщена на сайті журналу.

  1. При рецензуванні наукових статей рецензенти повинні:

Необхідним елементом рецензії повинно бути оцінювання рецензентом особистого внеску автора в розв’язання проблеми, що розглядається.

Доцільно відмітити в рецензії відповідність стилю, логіки та доступності наукових викладок, а також зробити заключення щодо достовірності та обгрунтованості висновків автора (авторів) в даній роботі.

  1. Наукові статті можуть направлятися на додаткове рецензування. Причинами для повторного рецензування можуть бути:
  1. Оформлену рецензію рецензент направляє в редакцію по електронній пошті в вигляді скан-копії.
  2. Редакція направляє авторам копії рецензій (безіменних, щоб не розкривати дані про рецензента) або мотивовану відмову редакції на опублікування даного конкретного рукопису.


Наверх: Журнал "Теория и практика металлургии"


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Визитка

Специальности

Сотрудники

Новости

Журнал "Теория и практика металлургии"

Учебные пособия

Дисциплины

Группы

Студенческая наука

Расписание занятий

График учебного процесса 2020-2021

История кафедры

Реестр тем выпускных работ

Деятельность кафедры

Докторантура и аспирантура

Информация для абитуриентов

Интеграционные связи

Аккредитация

Дипломирование

Дистанционное обучение

Образовательные программы

Силабусы дисциплин магистров