UA    RU    EN   
Национальная Металлургическая академия Украины

Загальні відомості

Журнал «Теорія і практика металлургії» є найстарішим науковим фаховим виданням металургійної галузі України, який почав видаватися з 1928 року і безперервно видається з 1997 року та по теперішній час.

Засновником журналу є Відділення матеріалознавства і металургії Академії інженерних наук України та Національна металургійна академія України, яка на протязі більше ніж сто років має імідж кузні кадрів та дослідницького центру металургійної науки. Завдяки докторантурі та аспірантурі, вчені ступені та звання у металургійній галузі здобули сотні фахівців.

На протязі всіх років видавництва журналу в його редакційній раді були і є такі всесвітньо відомі науковці як академіки і члени-кореспонденти НАНУ О.П.Чекмарьов, К.Ф.Стародубов, М.І.Гасик, О.Г.Величко, Б.М.Бойченко 

В теперішній час в редакційній раді журналу відомі авторитетні фахівці – 15 докторів технічних наук, професорів.

Журнал розрахований на широке коло читачів (науковців, фахівців) в галузі металургійного виробництва чавуну, сталі, феросплавів та кольорових металів, теоретичних основ одержання металів та сплавів та розробки механізмів процесів, залучення у виробництво матеріалів техногенного походження, прокатного виробництва, удосконалення відомих матеріалів та створення якісно нових, дослідження в області розширення вугільної сировинної бази коксування, математичного моделювання технологічних процесів, удосконалення машин для металургійного виробництва та підвищення надійності металургійного обладнання.

Адреса веб-ресурсу журналу в інтернеті: www.tpm.nmetau.edu.ua.

Головним редактором журналу є професор, доктор технічних наук, Проректор з наукової роботи НМетАУ Пройдак Ю.С., заступником головного редактора – професор, доктор технічних наук Камкіна Л.В.

До складу редколегії входять видатні вітчизняні та зарубіжні вчені у складі 15 докторів наук.

До складу редакційної ради входять іноземні вчені з Казахстану, Німеччини, Польщі.

Всі статті, які друкуються в журналі, проходять рецензування провідними фахівцями відповідних галузей, а також наукове, загальне та технічне редагування співробітниками редакції. 

До штату редакції входять відповідальний секретар та фахівець з технічного редагування, коригування рукописів (матеріально-відповідальна особа редакції).

Журнал видається в кількості шести номерів в рік, поквартально, тиражем  100…150 примірників, обсягом ~ 80-100 друкованих аркушів.

Журнал видається регулярно, за встановленим графіком.

Журнал входить до «Переліку наукових фахових видань України в галузі технічних наук»

З метою представлення опублікованих в журналі статей широкому колу читачів Інститутом проведена робота по оцифруванню архіву журналу та виставленню повнотекстових електронних версій статей всіх цих номерів журналів в мережі Інтернет з вільниим до них доступом на сайті «Google-Scholar».Наверх: Журнал "Теория и практика металлургии"


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Визитка

Специальности

Сотрудники

Новости

Журнал "Теория и практика металлургии"

Учебные пособия

Дисциплины

Группы

Студенческая наука

Расписание занятий

График учебного процесса 2020-2021

История кафедры

Реестр тем выпускных работ

Деятельность кафедры

Докторантура и аспирантура

Информация для абитуриентов

Интеграционные связи

Аккредитация

Дипломирование

Дистанционное обучение

Образовательные программы

Силабусы дисциплин магистров