Національна металургійна академія України

Нікопольський факультет (м. Нікополь)

Толстіков Георгій Іванович photo

Декан: Толстіков Георгій Іванович

Контакти:

Адреса м. Нікополь, пр. Трубників, 18, кімн. 204.

E-mail: ipk68@i.ua

Телефон: (05662) 2-13-15КОРОТКА ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ

 Нікопольський факультет НМетАУ є структурним підрозділом Навчально-наукового

Інституту інтегрованих форм навчання НМетАУ і продовжує славетні традиції відомого в Нікополі та далеко за його межами ДІПОпрому, пропонуючи всім, хто має бажання і можливість учитися, отримати вищу освіту рівня «бакалавр» або «магістр» за спеціалізаціями, найбільш затребуваними роботодавцями м. Нікополя.

Факультет був створений у 1998 році як підрозділ Державного інституту підготовки та перепідготовки кадрів промисловості - ДІПОпрому (наказ Міністра освіти України і Міністра промислової політики України від 13.10.98 р. № 362/373, наказ ректора НМетАУ Ю.М. Тарана, Голови Вченої ради комплексу «НМетАУ-ДІПОпром» від 29.10.98 р. №118) і до 2013 р. працював у складі учбово-наукового комплексу «НМетАУ-ДІПОпром». Всі роки існування ДІПОпрому (1996-2013 рр.) Його незмінним ректором був засновник інституту та факультету - Станіслав Тихонович Пліскановській - відомий металург, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії вищої школи України, лауреат державних премій України і СРСР, доктор технічних наук , Почесний професор НМетАУ. У 2013 р. наказом Міносвіти України (№630 від 28.05.2013) ДІПОпром був приєднаний до НМетАУ і продовжує свою роботу в складі академії як окремий структурний підрозділ - Навчально-наукового Інституту інтегрованих форм навчання (директор ННІнІФН - проф. Т.С. Хохлова).

На навчання приймаємо переважно випускників технікуму, в тому числі тих, хто закінчив технікум багато років тому. деяка частина наших студентів – це особи, що вже мають вищу освіту, але через обставини вирішили змінити напрям своєї діяльності (спеціальність). Головна наша відмінність від колишнього ДІПОпрому – дещо інший, більш високий статус, оскільки з 2013 р. ми працюємо як повноцінний структурний підрозділ Національної металургійної академії України в складі Навчально-наукового Інституту інтегрованих форм навчання НМетАУ.

Факультет очолює декан - к.т.н. доцент Г.І. Толстіков, який за посадою є також членом вченої ради ННІнІФН і головою відбіркової комісії факультету, якій Приймальною комісією НМетАУ делеговані повноваження для профорієнтаційної роботи, прийому документів, оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій. 

 

 


НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ (перейти)


Вступна кампанія-2021   

 *****************************************************************

* - представлені тут документи можна відкрити для перегляду, а також завантажити на ПК або смартфон (за умови їхньої наявності та актуальності на дату звернення). Дата останньої актуалізації документів  - 26.08.2021 (перелік постійно оновлюється й доповнюється Приймальною комісією НФ НМетАУ).