Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Частина 8

Доцент В. А. Зданевич присвятив свої дослідження питанням динаміки складних замкнутих коливальних систем з нестаціонарними зв'язками, їх вібростійкості.

Доценти В. І. Літвішков і І. В. Степанов протягом багатьох років успішно проводять теоретичні й експериментальні дослідження холодновисаджувальних автоматів виробництва металевих виробів, за результатами цих досліджень удосконалені конструкції машин і підвищена їхня продуктивність.

Доцент В. Д. Кирилюк досліджує шляхи підвищення плавності роботи зубчастих передач. Ним розроблені нові конструкції і технології виготовлення коліс із круговим зубом і змінним ступенем корекції по довжині зубу.

Дослідження доцента Я. М. Раскіна присвячені вивченню динаміки імпульсно-збурених систем, проблемам удару реальних тіл, пошуку резерву пружності при навантаженні ударними імпульсами.Вгору: Історія кафедри