Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Інформація із бібліотеки

 

Шановні користувачі бібліотеки! 

Фонд бібліотеки поповнився новими виданнями.

 

Співробітники бібліотеки висловлюють велику подяку шановним авторам.

 

 

  1.    1.  Повышение энергоэффективности нагрева доменного дутья: монография/ Л.П. Грес, С.А. Карпенко, А.А. Науменко, В.П. Иващенко, А.О. Еремин, Е.А. Каракаш, Е.В. Гупало; под ред. д.т.н., проф. Л.П. Греса. – Днипро: 2021. - 612 с.

 

  У монографії наведені загальна характеристика теплообмінників регенеративного і рекуперативного типів і методи підвищення енергоефективністі, а також способи модернізації існуючих повітронагрівачів і теплообмінників для нагріву компонентів горіння.

   Призначена для фахівців металургійних і машинобудівних підприємств, проектних і науково-дослідних інститутів, а також студентів, аспірантів і докторантів металургійних спеціальностей вузів.  

  Монографія присвячена наукової і творчої співпраці колективів концерну «СоюзЕнерго» і Національної металургійної академії України.

 

 

 

 

 

   

  2. Розробка сталей для металопродукції залізничного призначення: монографія/ О.І. Бабаченко,Г.А. Кононенко, О.В. Рослик, К.М. Росленко, Р.В. Подольський. - Дніпро: «Домінанта-принт», 2020.-29 с.

 

   У монографії отримали розвиток наукові положення про закономірності впливу хімічного складу та структурного стану феритно-перлітних сталей, які застосовуються для виробництва залізничної металопродукції (колеса та рейки), на їх службові та експлуатаційні технічні властивості (зносостійкість, чутливість до термічного впливу при гальмуванні).

 Монографія призначена для наукових та інженерно-технічних співробітників науково-дослідницьких інститутів, металургійних та машинобудівних заводів, можне бути корисною викладачам та студентам відповідних ВНЗ.

 

 

 

 

 

   

 

  1.   3. Технічне регулювання та контроль на підприємстві: підручник/А.М. Должанський, О.С. Максакова, О.А. Бондаренко, К.О. Чорноіваненко, Т.А. Аюпова та ін../за ред.. А.М. Должанського. – Дніпро: «Свідлер А.Л.», 2021. – 523 с.

  Підручник охоплює весь комплекс завдань, що виникають при запровадженні та реалізації заходів технічного регулювання (стандартизації, оцінки відповідності, законодавчої метрології) та організації технічного контролю якості продукції, процесів і систем на підприємстві, зокрема на металургійному з використанням метрологічних і кваліметричних методів та засобів проведення вимірювань, оцінкою їх застосовності і точності.

   Він узгоджений з вимогами галузевого стандарту вищої освіти України з підготовки фахівців за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка і базується на узагальненому світовому та національному досвіді проведення вказаних робіт, зокрема на основі законів України та стандартів ISO серії 9000.

  Рекомендується студентам, аспірантам, викладачам ВНЗ, а також підприємцям, керівникам організацій, які діють у сферах технічного регулювання, забезпечення та технічного контролю якості.

 

   

 

 Запрошуємо усіх зацікавлених на Абонемент науково-технічної літератури

(кім. 259), де знаходиться книжкова виставка «Книги варті уваги».

 

 

Адміністрація бібліотеки

Інформаційні повідомлення


Бібліотека