UA    RU    EN   
Ім'я користувача
Пароль
Національна металургійна академія України

Бібліотека інформує про нові надходження

Шановні читачі!

   

    У рамках співпраці Національної металургійної академії України з Приазовським державним технічним університетом, ректором університету Волошиним В’ячеславом надіслано для нашої бібліотеки ряд монографій та підручників, автор та співавтор яких є пан Волошин, які можуть знайти своїх читачів серед вчених нашої академії.   

 

Ректор Приазовського державного технічного університету  

Волошин В’ячеслав Степанович

   

         1.  Погребняк В.Г. Экологическая технология создания водозащитных экранов/ В.Г. Погребняк, В.С. Волошин. - Донецк: «Ноулидж» (донецкое отделение), 2010. - 482 с.

 

   Авторами видання проведено комплексне вивчення реакції розчинів полімерів на гідродинамічні впливи. Комплексність була необхідною умовою успіху в вирішенні поставлених задач не тільки наукових, але й технічних.  

      Технологія утворення водозахисних екранів ґрунтується на використанні резиноподібних властивостей полімерного розчину, який виник при певних умовах, під час протікання через пористі середовища.

   

     Монографія розрахована на спеціалістів інженерів-екологів, гідромеханіків, аспірантів, магістрів, студентів старших курсів.

 

  

 

 

      2. Коваленко Г.Д. Основы радиоционной экологии: учебник/ Г.Д. Коваленко, В.С. Волошин. – Мариуполь:«Рената», 2009. - 298 с.:ил.

 

     У змісті підручника основні положення та принципи радіаційного захисту, безпеки людини. Положення про основні законотворчі та нормативні бази у галузі радіаційної безпеки України.

   

 Надані основні фізичні величини, які використовуються у радіаційній безпеці, їх одиниці вимірювання, методи та прилади для вимірювання дозових навантажень на різні категорії людей, у тому числі, у побуті.

 

   Підручник розрахований на студентів, викладачів вищих навчальних закладів. Для спеціалістів, зацікавлених сучасними проблемами радіаційного захисту.

  

 

 

 

        3.   Волошин В.С.  Теория графов в инженерных расчетах: учебное пособие/

 В.С. Волошин. К.: Освіта України, 2016. – 214 с. 49 рис., 27 табл.

 

     Навчальний посібник вміщує методичні матеріали з теорії графів в її прикладному значенні. Розглянуті окремі види графобудівних структур, які дозволяють використовувати цю теорію для математичного моделювання широкого класу технічних систем. Матеріал забезпечений прикладами використання математичного апарату для вирішення задач у галузі інженерії. Автор спирається на особистий досвід та досвід інших дослідників у даній галузі.

   

   Посібник розрахований на студентів технічних закладів, які вивчають прикладну математику, та інженерно-технічних співробітників.

 

  

      

 

    4. Волошин В.С. Память воды: гипотезы и реальность:монография/В.С. Волошин. – К.:Освіта України,   2015. – 500 с. 109 рис., 27 табл.      

      У книзі зроблена спроба дослідження властивостей води з точки зору її феномену, який має назву «пам'ять води», і який останнім часом має велику кількість прихильників, як з боку відомих і серйозних учених, так і збоку любителів від науки.

      На основі представленого масиву літературних даних, результатів власних досліджень та експериментів, гіпотез більше 300 досліджень автор зробив послідовний аналіз проблеми існування інформаційних властивостей води з позиції її аномальних фізичних властивостей, сучасного представлення про її структурні особливості, термодинамічних можливостей та квантово-механічної специфіки.

   

     Монографія розрахована на наукових співробітників, студентів, аспірантів, просто зацікавлену молодь, знайому з основами точних наук.

  

 

  

       5. Волошин В.С. Феномен денег:монография/В.С. Волошин, Н.Г. Белопольский. – К.:Освіта України, 2018. – 462 с. 15 рис., 16 табл.

     Робота присвячена унікальному для суспільства феномену, а саме грошам. У монографії відтворено проведення досліджень багатогранних властивостей та якостей грошей, які використовуються суспільством у найрізноманітніших історичних умовах, для вирішення різних задач. Показана роль грошей у сучасній економіці, феномену, який робить гроші ведучим інструментом не тільки в економіці, а і в політиці, в суспільстві.

    Особливу увагу приділено тій якості грошей, яка нероздільно володіє у сучасному суспільстві, а саме, впливають на психологію людини, мораль суспільства, політику, ступінь агресії та конструктивізму самого суспільства.

    Монографія розрахована на наукових співробітників, аспірантів та студентів. Робота потребує деякої спеціальної підготовки у галузі математики, економіки.

 

    

      Актуальна тематика представлених видань, зрозумілий виклад матеріалу обов’язково зацікавлять науковців, співробітників та студентів нашої академії. 

            

   З матеріалами виставки «Книжкові новинки» ви можете ознайомитися на абонементі наукової літератури (ауд.259).                                                                                                        

Інформаційні повідомлення 25.12.2020.


Бібліотека


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   Урядова гаряча лінія
WEB of Science   ДНУ ім. Олеся Гончара Scopus  
(C) 2006-2020 nmetau.edu.ua

Інформація

Співробітники

Новини

Правила користування

Історія

Відділи бібліотеки