Національна металургійна академія України

Освітньо-професійна програма "Комп'ютерне проектування в металургії",
спеціальность: 136 - Металургія

Кваліфікації

Технолог-металург (бакалавр), Інженер-металург (спец. і магістр)

Навики

Проектування металургійних процесів

Опис

Кафедра технологічного проектування більше 33 роки здійснює підготовку технологів-проектувальників користувачів систем автомати­зованого проектування. Здійснює підготовку бакалаврів (4 роки), магістрів (5 років) в області металургії чавуну, сталі, обробки металів тиском (прокатне, трубопрокатне виробництво) на основі широ­кого використання комп'ютерної техніки при проектуванні.

Після завершення навчання на кафедрі «Технологічного проекту­вання» бакалаври, спеціалісти та магістри мають сучасний рівень інжене­рних, комп'ютерних і економічних знань. Вони вміють:

-   проектувати технологічні процеси і виробництва з використанням інформаційних технологій;

-   використовувати програмне забезпечення та Інтернет для вирі­шення інженерних і офісних задач;

-   робити економічний аналіз бізнес проектів і менеджмент вироб­ництва.

У випускниках кафедри мають потребу такі всесвітньо відомі ком­панії як «Danieli», «Arcelor Mittal», «Centravis» (завод неіржавіючих труб), УкрДіпромез, АЗОКМ (Артемівський завод обробки кольорових металів), комерційні фірми, органи державного управління та ін.

Кафедра здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації через аспірантуру і докторіантуру.

Якщо після закінчення академії Вас цікавить швидке кар'єрне зростання і висока зарплата - Ви наш студент