Національна металургійна академія України

Освітньо-професійна програма "Хімічна технологія палива та вогнетривів",
спеціальность: 161 - Хімічні технології та інженерія

Кваліфікації

бакалавр (6.0916), спеціаліст (7.091605), магістр (8.091605)

Навики

Опис

Кафедра МПВ випускає: бакалаврів за спеціальністю 6.0916 "Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів"; спеціалістів за напрямком 7.091605 "Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів"; магістрів за напрямком 8.091605 "Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів", приймає участь у підготовці бакалаврів, спеціалістів та магістрів за напрямком "Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів".

Освіта за спеціальністю "Хімічна технологія палива та вуглецевих матеріалів" дозволяє отримати кваліфікацію магістра, спеціаліста або бакалавра та працювати на підприємствах, які виробляють металургійне паливо і відновники та хімічні продукти, що утворюються при переробці горючих копалин.

На кафедрі Металургійного палива та відновників студенти засвоюють ефективні методи планування та організації виробництва палива, уловлювання та переробки хімічних продуктів, досліджень у галузі переробки горючих копалин, навчаються приймати технічні рішення, що забезпечують високу якість продукції.

Глибокі знання теплових, гідромеханічних, масообмінних та механічних процесів дозволяють випускникам цієї кафедри досліджувати, удосконалювати, управляти технологічними процесами переробки горючих копалин, очищення промислових газів та стічних вод, забезпечувати екологічну безпеку виробництва, розширити спектр використовування відходів виробництва.

Кафедра МПВ веде роботу по оновленню матеріально-технічної бази учбового процесу, розширенню використовування сучасних технологій навчання, широкому впровадженню в учбову та наукову роботу студентів комп'ютерної техніки і технології.