Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Менеджемент і інженерія виробництва чорних металів",
спеціальность: 136 - Металургія

Кваліфікації

Бакалавр металургії, магістр металургії

Навики

Випускники кафедри здобувають навички теоретичного дослідження, аналізу і проектування металургійних процесів одержання металів і сплавів у відновлювальних і окислювальних умовах. Виконують термодинамічний аналіз реакцій, кінетичні дослідження, математичне моделювання основних взаємодій. Вміють зібрати виробничі дані, проаналізувати їх та обгрунтувати відповідні рекомендації.

 

Можуть працювати у науково-дослідницьких інститутах, центральній заводській лабораторії заводів і комбінатів, вищих навчальних закладах, комерційних структурах металургійного профілю.Опис

Ліцензований обсяг прийому студентів на 1 курс - одна група з 30 чоловік. На 3 курс приймаються випускники технікумів. Крім цього, кафедра здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук) через аспірантуру і докторантуру, а також забезпечує підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних, технічних і інженерних кадрів.