UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Кафедра загальних та соціально-економічних дисциплін

Андрущенко Ганна Іванівна photo

Завідувач кафедри: Андрущенко Ганна Іванівна

Контакти:

Адреса вул. Степана Тільги, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., Україна, 50006

E-mail:

Телефон:Кафедра сьогодні

   На кафедрі загальних і соціально-економічних дисциплін майбутні інженери й технологи одержують знання й уміння, які дають можливість навчитись читати технічні креслення, користуватися персональним комп’ютером, вільно володіти іноземною мовою, легко адаптуватись до нових ринкових умов у державі і, нарешті, усвідомити себе особистістю, повноцінним членом суспільства.

   Фахівці кафедри реалізують модульно-рейтингову систему контролю засвоєних знань і придбаних умінь студентів, використовують інформаційно-комунікаційні технології й особистісно-орієнтовані форми навчання, що спрямовані на активізацію самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах багатоступінчастої системи інженерної освіти на засадах диференціації й індивідуалізації навчання, які сприяють підвищенню загального розвитку студентів, їхньої загальної і соціально-економічної підготовки, готовності до самоосвіти й безперервного навчання. Викладачі кафедри постійно працюють над пошуком нових і вдосконаленні традиційних прийомів і засобів навчання циклу загальних і соціально-економічних дисциплін.

   До числа основних напрямків наукової праці співробітників кафедри можна віднести прикладні дослідження з проблем розвиваючого навчання, методиці викладання загальних і соціально-економічних дисциплін, аналізу умов оптимізації навчальної діяльності студентів, використанню математичних моделей і методів у різних прикладних задачах і областях діяльності. Викладачами створені навчально-методичні комплекси всіх дисциплін, які включають робочі програми, конспекти лекцій, тестові програми, методичні вказівки до виконання контрольних робіт, комплекти модульних контрольних робіт і ККР та інше.

   Спеціалістами кафедри розроблено понад семи десятків методичних посібників. Це дозволяє нашим студентам більш продуктивно використовувати навчальні години не тільки в аудиторіях, а й у процесі самостійної роботи. Кафедра забезпечена сучасним комп’ютерним  і мультимедійним обладнанням. Співробітники кафедри – постійні учасники наукових конференцій, які проводяться як на Україні, так і за її межами. Також викладачі кафедри готують студентів для участі у всеукраїнських олімпіадах.facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини