Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Освітньо-професійна програма "Професійна освіта (металургія)",
спеціальность: 015.12 - Професійна освіта (металургія)

Кваліфікації

Інженер-педагог

Навики

Опис

Кваліфікація: педагог професійного навчання.

Педагог професійного навчання забезпечує опанування професією за програмами професійної освіти, навчально-курсової мережі підприємств та організацій,а також центрів по підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації робітників та спеціалістів служби зайнятості населення.

Педагог професійного навчання:

організує та проводить теоретичне навчання по загальнопрофесійним та спеціальним навчальним предметам;

практичне навчання по групам споріднених професій металургійного профілю, що базується на зв'язку практичного навчання з ефективною працею за використанням новітніх засобів начання;

організує та приймає активну участь в експериментальній та науково-дослідній праці з проблем професійного навчання;

здійснює організаційно-методичну діяльність в навчальних закладах,а також в навчально-курсовій мережі підприємств та організацій, створюючі педагогічні проекти змісту освіти,окремих методик навчання та іноваційної діяльності;

розробляє навчально-методичну документацію. (головні професійні освітні програми, навчальні плани та програми навчальних предметів, посібники та рекомендації;

Постійно вдосконалює форми та методи професійного навчання та підвищення кваліфікації кадрів. Приймає участь в оснащенні та розвитку матеріальної бази освітніх закладів.

Педагог професійного навчання за спеціальністю 6.7.010104 (Педагогічна освіта. Металлургія в машинобудуванні та приладобудуванні) спроможний виконувати наступні види професійно-педагогічної діяльності:

професійне навчання;

методична робота;

організаційна діяльність;

науково-дослідна робота.

Кваліфікація "Педагог професійного навчання"

Володіє комплексом знань в царині педагогіки та психології. Ця професія має значення для усіх освітніх закладів: шкіл, професійних закладів усіх рівнів, де педагог професійного навчання має викладати цикл металургійних та педагогічних дисциплін та бути керівником різних підструктур освітніх закладів.