UA    RU    EN   
Національна металургійна академія Украіни

Івченко Олександр Васильович photo

Івченко Олександр Васильович

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Контакти:

E-mail: ivchenkoaleksv@gmail.com

Телефон : +38-050-342-32-08

Кімната : 3, ПЛНМП

Лауреат премії ім.К.Ф.Стародубова

Наукова діяльність спрямована на вивчення процесів структуроутворення в рядових сталях звичайної якості, розробку нових технологій одержання метизних виробів (холоднодеформований арматурний прокат класу В500С, В600С, В800, кріплення класу 8.8 – 10.9 та ін.). Опублікував понад 150 статей, має 32 авторські свідоцтва СРСР, 50 патентів України та 15 патентів Росії.  

Основні результати:

- розроблена та впроваджена технологія термічного зміцнення арматурного прокату класу Ат-IIIС;

- розроблена та впроваджена технологія виробництва з’єднувальних елементів гвинтової арматури для залізобетону;

- монографія (Высокопрочная арматурная сталь / А.А.Кугушин, И.Г.Узлов, В.В.Калмыков, С.А.Мадатян, А.В.Ивченко. – М.: Металлургия, 1986. – 272 с.);

- розроблена технологічна схема та параметри технології виробництва холоднодеформованого арматурного прокату в мотках діаметром 4,0-16,0 мм класу В500С, В600С;

- розроблена комплексна технологічна схема та параметри технології виробництва крепіжу (болти, гайки) з границею міцності понад 800 МПа.

 

Публікації в 2018 – 2019 навчальному році

 Статті, що входять до SCOPUS та інших міжнародних баз:

1. Ivchenko A.V. Energy-Saving Technology for the Manufacture of High-Strength Threaded Fasteners / ISSN 0967-0912, Steel in Translation, 2018, Vol. 48, No. 10, pp. 672–676. © Allerton Press, Inc., 2018. Original Russian Text © A.V. Ivchenko, 2018, published in Stal’, 2018, No. 10, pp. 44–48.

 Статті, що входять до інших міжнародних баз:

1. Ивченко А.В. Энергосберегающая ТМТО – технология изготовления высокопрочных крепежных резьбовых изделий / Сталь. 2018. №10. С. 44-48 [ISSN 0038—920X].

2. Gul Yu., Ivchenko A., Perchun G., Chmeleva V., Kondratenko P. (2018). Basic principles of the new technology project of manufacturing steel products hardened by the cold deformation. Scientific development and achievements:  monograph [Text]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume 5, P. 225-244.

(Перевод – Гуль Ю., Ивченко А., Перчун Г., Чмелева В., Кондратенко П. (2018). Основные принципы нового технологического проекта по производству изделий из стали, упрочненных холодной деформацией. Научные разработки и достижения: монография [Текст]. LP22772, 20-22 Wenlock Road, Лондон, N1 7GU, 2018, том 5, стр. 225-244).

3. Гуль Ю.П. Снижение склонности стальных резьбовых крепежных элементов к деформационному старению путем термического воздействия / Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Ивченко А.В. // Сталь. 2019. №2. С. 40-43 [ISSN 0038—920X].

 Статті, що  не входять до SCOPUS та інших міжнародних баз:

закордонні:

1. Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Ивченко А.В. Новая ресурсосберегающая технология производства высокопрочного стального крепежа // XIX International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production  engineering and physics», Czestochowa. №78. 2018. С. 96-99.

2. Ивченко А.В. Анализ характеристик сопротивления крепежных изделий и предложения по их совершенствованию (В порядке обсуждения) / Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Кондратенко П.В. // 7th International youth conference “Perspectives of science and education”. 15th February 2019, New York. 2019, рр. 270-281 [ISBN 978-1-77192-403-0].

 вітчизняні:

1. Івченко О.В. До питання про нормування міцностних властивостей стрижневих кріпильних виробів залежно від їх застосування і технології виготовлення / Івченко О. В., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Гуль Ю П., Чмельова В.С. // Стандартизація, сертифікація, якість. – №5(112), 2018. С. 91-99.

2. Івченко О.В. Аналіз передбачених стандартами характеристик опору руйнуванню кріпильних виробів на прикладі болтів класу міцності 5.8 і перспективні напрямки їх вдосконалення (в порядку обговорення проблеми) / Івченко О.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. // Стандартизація, сертифікація, якість. – №1 (113), 2019. С. 12-20.

 Тези:

1. Гуль Ю.П. Нова технологія виробництва сталевих стрижневих різьбових кріпильних виробів підвищеної міцності / Перчун Г.І., Івченко О.В, Чмельова В.С., Кондратенко П.В. // Матеріали ıı міжнародної конференції «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвіт» . Дніпро-Гельсінкі. 2018. С. 266-268.

 Патенти та свідоцтва на авторське право:

1. Патент UA №128283. Зразок для випробування стрижневих різьбових кріпильних виробів на ударний вигин / Івченко О.В., Мачуська Н.Д., Зайцева Т.О. Заявлено 29.03.2018 р. Публікація 10.09.2018 р., бюл. №17.

2. Патент UA №130469. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. Заявлено 04.06.2018 р. Публікація 10.12.2018 р., бюл. №23.

3. Патент UA №132940. Зразок для випробування стрижневих різьбових кріпильних виробів на ударний вигин / Івченко О.В., Амбражей М.Ю., Узлов К.І., Клименко О.П., Карпова Т.П., Василенко В.М. Властник: НМетАУ. Заявка u201804788 від 02.05.2018 р. Публікація 25.03.2019 р., бюл. №6/2019.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79564 від 04.06.2018 р. Стаття «Комплексная методика определения параметров структурного состояния (СС) холоднодеформированных стальных (феррито-перлитного класса) изделий»: заявка на авторське право в Державну службу інтелектуальної власності України / Гуль Ю.П., Чмелева В.С., Ивченко А.В., Перчун Г.И. Опубліковано в бюл. №49, 2018 р., с.638).

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №79565 від 04.06.2018 р. Стаття «Загальна методика експериментального дослідження з використанням різних видів активної і циклічної деформації та оцінювання їх впливу на структурний стан і властивості модельних зразків»: заявка на авторське право в Державну службу інтелектуальної власності України / Гуль Ю.П., Івченко О.В. Чмельова В.С., Перчун Г.І. Опубліковано в бюл. №49, 2018 р., с.639).

 

Публікації в 2017-2018 навчальному році

Статті SCOPUS

1. Ефективне виробницво високоміцної метизної продукції на підставі використання ТМТО-технології / Івченко О.В., Перчун Г.І. // Міжнародна конф. «Інноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід», Австрія, м. Відень, 2017, т.1. – С. 243-252.

ISBN 978-617-7433-36-0

2. О нормировании верхних пределов характеристик прочности и требований по ударной вязкости для болтов класса прочности 5.8 / Ивченко А.В. // Сталь. – 2018. – № 4. – С. 36-39.   ISSN 0038-920X

Статті закордонні

1. New resource-saving technology of  manufacture of high-strength steel fasteners / Gul Y.P., Kondratenko P.V., Perchun G.I., Chmeleva V.S., Ivchenko A.V. // XIX International scientific conference «New technologies and achievments in metallurgy, material engineering, production engineering and physics», Ченстохова, Польша, 2018.

2. Пути совершенствования методов контроля качества болтов класса прочности 5.8 / А.В. Ивченко, Л.М. Рабер // Крепёж, клеи, инструмент и… – 2018. – № 2. – С. 28-31.

Статті вітчизняні

1. Концепция новой структурной схемы сквозной технологии получения высокопрочного крепежа ответственного назначения / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2017. – № 7. – С. 9-16.

2. Методики определения и способы снижения склонности стальных изделий к деформационному старению / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Моргун М.П., Кондратенко П.В. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2017. – № 7. – С. 17-21.

3. Энергосберегающая ТМТО-технология изготовления высокопрочных крепежных резьбовых изделий / Ивченко А.В. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2017. – № 7. – С. 22-28.

4 Comparative analysis of laboratory methods of definition of characteristics of fire resistance and fire durability of steel elements of load-bearing construction and the actual conditions of thermomechanical influences in fire condition / Gul Y.P., Ivchenko A.V., Kondratenko P.V., Chmeleva V.S., Perchun G.I. // Metallurgical and Mining Industry. –2017. – № 6. – С. 52-59.

5. Способы снижения склонности стальных резьбовых крепежных элементов к деформационному старению / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. научных трудов. – Вып. 104. – ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общ. ред. В.И. Большакова– Днипро, 2018. – С. 113-120 (Научно-практическое издание «Стародубовские чтения 2018»).

6. Аналіз передбачених стандартами характеристик опору руйнуванню кріпильних виробів на прикладі болтів класу міцності 5.8 / Івченко О.В., Якушев О.С., Гуль Ю.П., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Кондратенко П.В. // Теорія і практика металургії. – 2018. – № 1-2.

Патенти UA

1. Патент UA № 120613. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Івченко О.В., Гуль Ю.П., Мачуська Н.Д. – Власник НМетАУ. – Заявлено 25.05.2017. Публікація 10.11.2017, бюл. № 21.

Патенти закордонні

1. Патент RU № 2622487. Способ определения пластических свойств стержневых резьбовых крепежных изделий / Семенов А.А., Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Перчун Г.И., Чмелева В.С., Кондратенко П.В. – Патентообладатели ООО «РМ-Центр» и НМетАУ. Заявлено 31.03.2016. Опубликовано 15.06.2017, бюл. № 17.

Заявки на патент та свідоцтво про авторське право

1. Гуль Ю.П., Івченко О.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. Загальна методика експериментального дослідження з використанням різних видів активної та циклічної деформації та оцінювання їх впливу на структурний стан і властивості модельних зразків. – Заявка від 16.04.2018.

2. Гуль Ю.П., Івченко О.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І. Комплексна методика визначення параметрів структурного стану холоднодеформованих сталевих (ферито-перлітного класу) виробів. – Заявка від 16.04.2018.

3. Зразок для випробування стрижневих різьбових кріпильних виробів на ударний вигин / Івченко О.В., Мачуська Н.Д., Зайцева Т.О. – Заявка № u201803302 від 29.03.2018.

4. Зразок для випробування стрижневих різьбових кріпильних виробів на ударний вигин / Івченко О.В., Амбражей М.Ю., Узлов К.І., Клименко О.П., Карпова Т.П., Василенко В.М. – Заявка № u2018 4788 від 02.05.2018.

5. Спосіб виготовлення стрижневих кріпильних різьбових виробів / Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Перчун Г.І., Чмельова В.С., Івченко О.В. – Заявка до Укрпатенту № 201805008 від 10.05.2018.

 

Публікації в 2016-2017 навчальному році

Статті закордонні

1. Гуль Ю.П. Оборудование для производства арматуры, упрочняемой теплой и холодной деформацией / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Чмелева В.С., Мачуская Н.Д., Дыя Х. // XVIII International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production  engineering and physics», Czestochowa (г. Ченстохова, Польша), № 68, 2017. – С. 195-199.

2. Gul Y. P. BASIC DIRECTIONS OF TECHNOLOGY DEVELOPMENT OF HIGH-STRENGTH BOLTS PRODUCTION / Gul Y. P., Ivchenko A. V., Kondratenko P. V., Chmeleva V. S., Perchun G. I. // XVIII International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production  engineering and physics», Czestochowa (г. Ченстохова, Польша), № 68, 2017. – С. 200-203.

3. Гуль Ю.П.  Формирование структурного состояния и комплекса свойств холоднодеформированных изделий на основе использования синергетических эффектов / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С. // XVIII International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production  engineering and physics», Czestochowa (г. Ченстохова, Польша), № 68, 2017. – С. 315-318.

4. Ивченко А.В.  Сравнительный анализ огнесохранности арматуры класса прочности 500 МПа различных производств  / Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Теслюк Н.О. и др. // XVIII International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production  engineering and physics», Czestochowa (г. Ченстохова, Польша), № 68, 2017. – С. 319-324.

Статті вітчизняні

1. Гуль Ю.П. Методики определения и способы снижения склонности стальных изделий к деформационному старению / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Моргун М.П., Кондратенко В.П. // Металлургическая и горнорудная промышленность, 2016, №4, С. 63-67.

2. Гуль Ю.П. Вдосконалення методів визначення механічних властивостей стрижневих різьбових кріпильних виробів на розтягування / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Кондратенко В.П., Чмельова В.С, Перчун Г.І. // Металлургическая и горнорудная промышленность, 2016, №6, С. 93-99.

3. Ивченко А.В. Огнестойкость холоднодеформированного арматурного проката класса В500С / Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Якушев А.С., Коваленко В.Ф., Саврасов И.П., Востров М.С. // Металлургическая и горнорудная промышленность, 2017, №1, С. 71-76.

4. Ивченко А.В. Влияние технологии упрочнения стержневой арматуры класса прочности 500 МПа на характеристики ее огнесохранности / Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Чмелева В.С., Теслюк Н.О., Якушев А.С. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 96 / ГВУЗ«Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова– Днипро, 2017. – С. 79-83.

5. Гуль Ю.П. О методиках определения характеристик огнестойкости и огнесохранности стальных элементов несущих конструкций / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 95 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В. И. Большакова – Днипро, 2017. – С.67-72.

6. Ивченко А.В. Прочностные свойства холоднодеформированного арматурного проката класса В500C при нагреве / Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Якушев А.С., Коваленко В.Ф., Саврасов И.П., Востров М.С.  // Бетон и железобетон в Украине, 2017, №1, С. 13-17.

  Патенти UA

1. Патент UA №113107Лінія для виготовлення арматурного прокату/ Гуль Ю.П., Дия Х., Івченко О.В., Моргун М.П., опубл. 12.12.2016 р., бюл. № 23. 

2. Патент UA №114904. Спосіб визначення механічних властивостей стрижневих різьбових кріпильних виробів / Гуль Ю.П., Івченко О. В., Кондратенко П.В., Чмельова В.С., Перчун Г.І., опубл. 27.03.2017 р., бюл. № 6.

 

Публікації в 2015-2016 навчальному році

Статті закордонні

1.Ивченко А.В. Новые подходы к определению пластических свойств стержневых резьбовых крепежных изделий / Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Семенов А.А.// «Крепёж, клеи, инструмент и …». – 2016. – № 1. – С.38-40.

 2. Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Чмелева В.С., Кондратенко П.В. Сопротивление вязкому разрушению и равномерная деформация нагружаемого металлического объекта // Miedzynaro-dowa sesja studencka “Rozwoj technologii I metod informaztycznych w inzynierii produkcji I inzynierii materialowej. – Польша, г.Ченстохова, Ченстоховская политехника, 2016. – С.407-410.

 3. Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Перчун Г.И., Кондратенко П.В. Функциональные надрезы и комплекс механических свойств металлоизделий // Miedzynaro-dowa sesja studencka “Rozwoj technologii I metod informaztycznych w inzynierii produkcji I inzynierii materialowej. – Польша, г.Ченстохова, Ченстоховская политехника, 2016. – С.282-286.

 4. Ивченко А.В., Гуль Ю.П., Кондратенко П.В., Якушев А.С. Огнестойкость и огнесохранность холоднодеформированных металлоизделий // International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production  engineering», Czestochowa (Польша, г.Ченстохова,), №. 56, 2016. – С. 291-294.

 5. Гуль Ю.П., Кондратенко П.В. , Ивченко А.В., Моргун М.П., Дыя Х. Особенности учета и использования процесса деформационного старения стальных резьбовых крепежных элементов // International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering», Czestochowa (Польша, г.Ченстохова,), №.56, 2016. – С. 278-281.

 Статті вітчизняні

1. Гуль Ю.П. Методики определения и способы снижения склонности стальных изделий к деформационному старению / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Моргун М.П., Кондратенко В.П. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016. – № 4. – С. 63-67.

 2. Гуль Ю.П. Вдосконалення методів визначення механічних властивостей стрижневих різьбових кріпильних виробів на розтягування / Гуль Ю.П., Івченко О.В., Кондратенко В.П., Чмельова В.С, Перчун Г.І. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2016. – №6. – С. 93-99.

 3. Гуль Ю.П. Оборудование для производства холоднодеформированного арматурного проката с широким спектром потребительских свойств / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Мачуская Н.Д.,Моргун М.П. // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 89 / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры» / Под общей редакцией В.И. Большакова – Днепропетровск, 2016. – С. 62-69.

 4. Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И.  Характеристики макролокализации пластической деформации при одноосном растяжении стальных объектов и их сопротивление вязкому разрушению // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов, Вып.89. – Днепропетровск: ПГАСА, 2016. – С.70-76

 5. Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Чмелева В.С., Перчун Г.И. Эффект «упрочнения в надрезе» при единичном надрезе и системе надрезов в зависимости от исходного уровня прочности // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов, Вып.90. – Днепропетровск: ПГАСА, 2016. – С.83-89.

 Патенти UA

1. Патент UA №103552. Спосіб ідентифікації арматурного прокату класу міцності В600С / Івченко О.В., Івченко В.І. // заявка u201505159 від 26.05.2015, опубл. 25.12.2015, бюл. № 24.

 2. Патент UA №107565. Спосіб визначення пластичних властивостей стрижневих різьбових кріпильних виробів / Івченко О. В., Гуль Ю.П., Семенов О.А., Чмельова В.С., Перчун Г.І., Кондратенко П.В., u201513117 від 30.12.2015, опубл. 14.06.2016, бюл. № 11.

 3. Патент UA №107975. Арматурний прокат класу міцності 600 МПа/ Івченко О. В., Гуль Ю.П., Панков Р.В. та інші. (+ ДП НДІБК м. Київ), u201600115 від 04.01.2016, опубл. 24.06.2016, бюл. № 12.

 4. Патент UA №107783. Лінія для виготовлення арматурного прокату/ Гуль Ю.П., Івченко О.В., Панков Р.В., Чмельова В.С., Кондратенко П.В., №u201511827 від 30.11.2015, опубл. 24.06.2016, бюл. № 12.

 5. Патент UA №113107. Лінія для виготовлення арматурного прокату/ Гуль Ю.П., Дия Х., Івченко О.В., Моргун М.П., №а201504119 від 28.04.2015, опубл. 24.12.2016, бюл. № 24.

 

Публикації в 2014-2015 навчальному році

Статті

1. Ivchenko A.V.  Energy-saving manufacturing technology for high-strength metal products / A.V. Ivchenko, Yu.P. Gul’, A.A. Semenov // Steel in Translation. 2014. – V. 44, № 5. – Р. 382-389.

2. Ivchenko A.V. Improvement of standards and pulling test methods of reinforcing bars / Ivchenko A.V., Gul Yu.P. // Metallurgical and Mining Industry. – 2014. – № 5. – Р. 63-67.

3. Ивченко А.В. Совершенствование стандартов и методов испытания арматурного проката на растяжение / Ивченко А.В., Гуль Ю.П. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2014. – № 6. – С.125-128.

4. Гуль Ю.П. Анализ направлений положительного использования деформационного старения стали / Гуль Ю.П., Моргун М.П., Дыя Х., Ивченко А.В. // ХУІ International scientific conference «New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering», Czestochowa (г. Ченстохова, Польша). – 2015. – № 48. – С. 163-169.

5. Гуль Ю. П. Влияние функциональных надрезов (резьбы) на характеристики сопротивления пластической деформации болтов при различном уровне упрочнения / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В. // «Крепёж, клеи, инструмент и …». – 2015. – № 2. – С.41-42.

6. Гуль Ю. П. Сравнительный анализ комплекса механических свойств, полученных при испытаниях готовых болтов и обточенных образцов / Гуль Ю.П., Ивченко А.В., Кондратенко П.В., Перчун Г.И. // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту. – 2015. - № 4 (58). – С.132-141.

7. Ивченко А.В. Огнесохранность холоднодеформированного арматурного проката класса В500С / А.В. Ивченко, Ю.П. Гуль, Р.В. Панков, П.В. Кондратенко // Бетон и железобетон в Украине. – 2015. – № 5. – C. 24-29.

  Патенти та свідотства

1. Спосіб ідентифікації холоднодеформованого арматурного прокату класу міцності В500С: пат. № 98673 UA,  G01N 3/00  заявка № u201409566 від 01.09.2014. / Івченко О. В.; власн. НМетАУ; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9.

2. Датчик деформації для визначення подовження зразка при розтягуванні: пат. №101045 UA, G01N 3/28, заявка №u201501600 від 24.02.2015. / Івченко О.В. , Панков Р.В., Мачуська Н.Д.; власн. НМетАУ; опубл. 25.08.2015, Бюл. №16.

3. Розробка технологічного регламенту ефективного виробництва високоміцної метизної продукції в умовах одного підприємства: Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №59386 від 22.04.2015 / Івченко О.В.; заявка №59796 в Державну службу інтелектуальної власності України. Опубліковано в бюл. № 37, 2015, каталог 19.

 

Публикації в 2013-2014 навчальному році

Статті

1. Ивченко А.В. Новый эффективный арматурный прокат в мотках класса В500С для железобетонных конструкций/ Ивченко А.В., Недогибченко А.И., Матюхов С.А. и др. // Бетон и железобетон в Украине. - 2013. - № 5. – С.17-21.

2. Ивченко А.В. Опробование производства гайки повышенной прочности без закалки готовой продукции / Ивченко А.В., Мачуская Н.Д., Кондратенко П.В., Клименко А.П., Якушев А.С., Щербина А.Н., Анисимкин В.В. // Строительство, материаловедение, машиностроение: Сб. науч. трудов. Вып. 74. - Дн-вск., ПГАСА, 2014. - С.16-21.

3. Ивченко А.В.. Прокат передельный повышенной прочности – универсальное сырье для производства высокопрочной метизной продукции /А.В.Ивченко, А.А.Семенов // Теория и практика металлургии - 2014. - № 1 - 2. - С. 62-66.

4. Ивченко А.В. Энергосберегающая технология производства высокопрочной металлопродукции на основе использования передельного проката повышенной прочности /А. В. Ивченко, Ю.П. Гуль, А.А. Семенов // Сталь. - 2014. - № 5. - С. 85-92.

5. Ивченко А.В. Производство высокопрочной метизной продукции из универсального сырья /Ивченко А.В., Семенов А.А.// XV International scientific conference “New technologies and achievements in metalurgy, material engineering and production engineering”. Monographs No40. Czestochowa (г. Ченстохова, Польша), 2014, с. 240-243.

6. Ивченко А.В. К вопросу совершенствования стандартов и методов идентификации арматурного проката по классу прочности / Ивченко А.В., Гуль Ю.П. // Бетон и железобетон в Украине. - 2014. - № 4. – С.17-20.

 Патенти UA

1. Патент на КМ № 85857, МПК C21D8/06, C22C 38/04. Прокат передільний підвищеної міцності для виробництва гайки класу міцності 8 і 9/ Івченко О.В., Долженков І.Є., Семенов О.А. та інші; власник НМетАУ; заявка №u201302808 від 06.03.2013; опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23/2013.

2. Патент на КМ №85953. МПК G01N 3/00. Спосіб експрес-контролю механічних властивостей холоднодеформованого арматурного прокату класу В500С / Івченко О.В., Гуль Ю.П., Бамбура А.Н. та інші; власники НМетАУ, ДПНИИСК, ПП «Донспецстрой», заявка №u201306407, заявл. 23.05.2013, опубл. 10.12.2013. Бюл. № 23/2013.

3. Патент на КМ №86896, МПК G01N 3/00. Спосіб експрес-контролю механічних властивостей холоднодеформованого арматурного прокату класу В500С / Івченко О.В.; власн. НМетАУ; заявл. 07.08.2013; опубл. 10.01.2014, Бюл. №1/2014.

4. Патент на КМ №88084, МПК C21D 1/78. Спосіб комбінованої сфероідизуючої обробки сталі для металопродукції / Долженков І.Є.; Мачуська Н.Д.; Івченко О.В.; власн. НМетАУ; заявл. 28.10.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4/2014.

5. Патент на КМ № 88392, МПК C21D 8/06, C22C 38/04. Прокат передільний для виробництва метизної продукції підвищеної міцності / Пройдак Ю.С.; Івченко О.В.; Бойко І.В.; Бубликов Ю.О.; Поляков Г.А.; власн. НМетАУ; заявл. 01.11.2013; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5/2014.

  Патенти RU

1. Патент №2510303: МПК B21К 1/68, Способ производства гайки / Ивченко А.В., Семенов А.А.; собст. ООО «РМ – Центр»; заявл. 27.12.2012; опубл. 27.03.2014, Бюл. № 9/2014.

2. Патент на ПМ №145462: МПК C21D 8/06, C22C38/14, Прокат передельный для производства метизной продукции повышенной прочности / Семенов А.А., Ивченко А.В., Пройдак Ю.С., Бубликов Ю.А., Поляков Г.А.; собст. ООО «РМ – Центр» и НМетАУ; заявл. 25.12.2013; опубл. 20.09.2014, Бюл. № 27/2014.


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

Візитка

Спеціальності

Співробітники

Новини

Про спеціальність

Історія

Абітурієнтам

Наукова діяльність

Семінар "Heat Treatment Simulations in QForm"

Акредитація 132 магістр

Стипендіальна програма CENTRAVIS

Комерційні пропозиції

Програмний комплекс QForm - у навчальному процесі

Акредитація 132 бакалавр

Предметна аудиторія ім.С.В.Атанасова CENTRAVIS

Передзахист випускних робіт бакалаврів на ПАТ ЭВРАЗ_ДМЗ

Освітнi програми

Дипломування