Національна металургійна академія України

Освітньо-професійна програма "Облік і аудит / магістр",
спеціальность: 071 - Облік і оподаткування

Кваліфікації

магістр з обліку і оподаткування

Навики

Фахівці зі спеціальності 071 - Облік і оподаткування (освітня програма "Облік і аудит") отримують знання сучасних методів обліку, аналізу, аудиту й оподаткування на базі використання новітньої техніки прийняття рішень, набувають навичок використовування отриманих знань у практичній діяльності для ефективного вирішення проблем обліку, аналізу, контролю, аудиту й оподаткування.