Інститут промислових та бізнес технологій
Українського державного університету науки і технологій

Відкриття нової спеціальності

Наука


Національна металургійна академія України отримала від Міністерства освти і науки Укрїни згоду на проведення ліцензування з підгтовки бакалаврів та спеціалістів за напрямом 6.070106 "Автомобільний транспорт". Таким чином, академія планує у наступному навчальному році розширити перлік спеіальностей, за якими ведетья підготовка майбутніх фахівців у НМетАУ

Кафедра колісних та гусеничних транспортних засобів