UA    RU    EN   
Национальная Металлургическая академия Украины

Международный научный семинар News icon

24 сентября 2018 года состоялся научный семинар на тему «Nanostructured Metallization of 3D Biopolymer Matrices Using Extreme Biomimetric Methods», докладчик –Петренко Ярослав, випускник кафедры материаловедения НМетАУ, ныне аспирант Технического университета Фрайбергская Горная Академия (Technische Universität Bergakademie Freiberg).

Всеукраинская Олимпиада по материаловедению News icon

11-13 апреля в НМетАУ состоялась Всеукраинская Олимпиада по материаловедению. Поздравляем  Орловского Ивана Витальевича (Луцкий Национальный Технический Университет) ‑  диплом І - степени; Гордиенко Максима Романовича (Запорожский Национальный Технический Университет) ‑ диплом ІІ -степени; Штефан Илья Максимович (Национальная Металлургическая Академия Украины) ‑ диплом ІІІ –степени

 

 

Всеукраинский конкурс студенческих научных работ по направлению «Материалоедение» News icon

 

1 місце КПІ Мавеев О.М. «Високоентропіїні Al-Ni-Co-Fe-Cr-Si-Ti покриття, отримані методом електроно-променевого наплвлення»

2 місце ХПІ Шевченко А.М. «Залежності Холла-Петча для наноструктурних конденсатів на основі меді»

2 місце НМетАУ Черниш Т.О.«Дослідження процесів виробництва термообробки контролю якості ВМ-сталі та розробка процедури аналізу її зерно граничних характеристик» (керівник проф.Узлов К.І.)

3 місце ПДТУ Крупа А.Є. «Вплив відпуску на фазово-структурний стан та механічні властивості стплі 60С2ХФА підданій Q-n-p обробці»

3 місце ХАІ Мусієнко В.С. «Підвищення зносостійкості поршневих кілець нанесення газотермічну сталь – молібденового покриття»

3 місце СДУ Демченко М.В. «Дослідження структури та властивостей багатокомпонентних високоентропійних сплавів Al-Cr-Fe-Co-Ni легованих мідю»

Поздравляю! News icon

Искренне поздравляю студентов и сотрудников кафедры Материаловедения с началом учебного года!

Заведующий кафедрой: Куцова Валентина Зиновьевна

90-ліття Академіка НАНУ Тарана Ю.Н. News icon

 

Кафедра Матеріалознавства 26 червня 2017 року відзначає 90-ліття Академіка НАНУ Тарана Ю.Н., який керував кафедрою з 1975 по 2003 рр.

МОЛОДАЯ АКАДЕМИЯ 2017 News icon

 

24 мая в 10-00 на кафедре Материалознавства (ауд.221) пройдет конференция "Молодая Академия 2017"!

Приглашаем студентов, научных сотудников и преподавателей принять самое активное участие в формировании будущих специалистов и ученых, которыми будем гордиться!

День Защитника Украины News icon

Як наша група відзначила День Захисника України


 

Наближається свято Покрова Пресвятої Богородиці. В Україні це ще й свято українського козацтва, а з минулого року – День Захисника України. І це дуже символічно, бо козацтво багато століть було головним кордоном між рідною Ненькою Україною-Руссю та іноземними загарбниками, для кого наша земля була і є бажаним скарбом.

 

 

УСПЕХИ НАШИХ СТУДЕНТОВ News icon

 Переможці II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із групи спеціальностей «Машинознавство» секція «Матеріалознавство», що проводився у Сумському Державному Університеті, м. Суми 28-30 березня 2017 року

Защита диссертации

 У 2017 р. на Вченій Раді Інституту чорної металургії відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук м.н.с. НДЛ "Ливарні конструкційні сплави" (НМетАУ) Купчинської А.О. на тему "Структуроутворення та підвищення механічних властивостей і зносостійкості заевтектичних силумінів шляхом комплексної обробки в рідкому та твердому стані". Науковий керівник професор, д.т.н. Куцова В.З.

 У 2017 р. на Вченій Раді Інституту чорної металургії відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Карповим А.В. на тему«СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЕ В КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ - ГАЗАРАХ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФРОНТОВ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В ИЗДЕЛИЯХ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ». Науковий керівник професор, д.т.н. Губенко С.І.

Защита диссертационной работы

Елагин А.С. успешно защитил диссертационную работу "Структура, механические и коррозионные свойства силумина АК7ч, содержащего комплекс Ti-B-Sr, в зависимости от параметров физико-химической обработки" на соискание ученой степени кандидата технических наук. Научный руководитель проф., д.т.н. Куцова В.З.

Диплом доктора наук

Поздравляем Узлова Костантина Ивановича С получением диплома доктора технических наук

Достижения студентов News icon

Студентка Дмитриева Татьяна Борисовна, победитель Всеукраинского конкурса получила диплом Первого уровня МОН Украины среди студенческих научных работ в области природных, технических и гуманитарных наук 2012/2013  по направлению «Металлургия». 

 

Защита диссертационной работы

«01» октября 2013 г.  доц. каф. материаловедения Узловым К.И.. на заседании специализированного ученого совета Д 08.084.02 успешно защищена докторская  диссертационная работа «Научные основы формирования структуры, механических и эксплуатационных свойств железоуглеродистых сплавов железнодорожного назначения при сдвигово-диффузионной перекристаллизации».

Достижения студентов кафедры

19.04.13. студент гр. МВ-01-09-2 СУЛАЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ получил Диплом 1-й степени за победу во 2-ом этапе Всеукраинской студенческой Олимпиады по Прикладному материаловедению (г. Львов).

Научный семинар

16.04.13 на кафедре материаловедения состоялся научный семинар, на котором была представлена диссертационная работа доц., к.т.н. Петрова С.С. на тему « Научные и практические основы управления структурообразованием силуминов с учетом строения жидкой фазы для улучшения механических свойств оливок». на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов. Работа  рекомендована для сдачи в специализированный Совет.

Научный семинар

08.04.13 на кафедре материаловедения состоялся научный семинар, на котором была представлена диссертационная работа асс. Елагина А.С. на тему "Влияние модифицирования комплексом Ti-B-Sr на структуру и фазовый состав силуминов и разработка способов улучшения их свойств"на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.01 - Материаловедение.Работа  рекомендована для сдачи в специализированный Совет.

 

Научный семинар

04.03.2013 на кафедре материаловедения состоялся научный семинар, на котором была представлена диссертационная работа доц. каф., к.т.н. Узлова К.И. «Теория и практика управления структурообразованием, механическими и эксплуатационными свойствами железнодорожного назначения при сдвигово-диффузионной перекристаллизации»на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов. Работа, с учетом замечаний, рекомендована для сдачи в специализированный Совет.

Защита диссертационной работы

26.02.2013 в специализированном Совете состоялась успешная защита диссертационной работы Черноиваненко Е.А. «Формирование структуры поверхностного композитного слоя с повышенными физико-механическими свойствами в литых высоколегированных железных сплавах при комплексной химико-термической обработке»(научный руководитель д.т.н., проф. Губенко С.И.)на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов. 

Научный семинар

19.11.2012 на кафедре материаловедения состоялся научный семинар, на котором была представлена диссертационная работа ЧерноиваненкоЕ.А. «Формирование структуры поверхностного композитного слоя с повышенными физико-механическими свойствами в литых высоколегированных железных сплавах при комплексной химико-термической обработке»на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.01 – Металловедение и термическая обработка металлов. Работа рекомендована для сдачи в специализированный Совет.

К юбилею Ю.Н. Тарана-Жовнира

07.09.2012 преподаватели и сотрудники кафедры почтили память Ю.М. Тарана в связи с его 85-  летием со дня рождения.  Возле памятника Юрию Николаевичу личными воспоминаниями поделились с присутствующими заведующий кафедры проф.., д.т.н Куцова  В.С, проф.., д.т.н. Губенко С.И, проф., д.т.н. Миронова Т.М., доц. к.т.н. Семенова И.О. Память о замечательном ученом, блестящем педагоге и Человеке с большой буквы навсегда останется в сердцах сотрудников кафедры.


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2018 nmetau.edu.ua

Визитка

Специальности

Сотрудники

Новости

История кафедры

Научная деятельность

Конференции

Научная деятельность студентов

АБИТУРИЕНТУ!

Производственная практика

СТУДЕНТУ!

Новые издания

Образовательные программы

Публикации

Дистанционная форма обучения

Заочное образование. Методические указания.