UA    RU    EN   
Национальная Металлургическая академия Украины

Научно-методическая литература

План издания научно-методической литературы на 2017 год

№ п/п

Наименование издания с указанием дисциплины, шифра и названия специальности

ФИО всех авторов, научная степень, должность

Объем в страницах формата А4 (шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,3)

Срок сдачи работы в РИО

1

2

3

4

4

 1

Економічна кібернетика (поглиблений курс). Навчальний посібник з дисципліни для студентів спеціальності 051 – економіка (бакалаврський рівень вищої освіти)

Лозовська Л.І., канд. фіз.-мат. наук, доц.
Бандоріна Л.М., канд. екон. наук, доц.
Савчук Р.В., асистент

52

Вересень

 2

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Інформаційний менеджмент» для студентів спеціальності 051 – економіка (магістерський рівень вищої освіти)

Савчук Л.М., канд. екон. наук, проф.

Краплина Т. М., ст. викл.

44

Травень

 3

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація і управління інформаційною діяльністю» для студентів спеціальності 122 – комп’ютерні науки (магістерський рівень вищої освіти)

Бандоріна Л.М., канд. екон. наук, доц.
Савчук Л.М., канд. екон. наук, проф.
Ярмоленко Л.І., ст. викл.,
Краплина Т. М., ст. викл.

32

Лютий

 4

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці» для студентів спеціальності 051 – економіка (магістерський рівень вищої освіти)

Ковальчук К.Ф., д-р. екон. наук, проф.
Підгорна К.Д., канд. техн. наук, доц.

44

Вересень

 Научно-педагогическими работниками кафедры издано НМЛ в 2017 году:

 1. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інформаційний менеджмент" для студентів спеціальності 051 – економіка (магістерський рівень)/ Укл.: Л.М. Савчук, Т.М. Краплина, К.О. Удачина, К.Д. Підгорна. – Дніпро: НМетАУ, 2017. – 56 c.
 2. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Організація і управління інформаційною діяльністю» для студентів спеціальності 122 – комп’ютерні науки (магістерський рівень вищої освіти) / Укл.: Л.М. Савчук, Л.М. Бандоріна, Т.О. Климкович, Р.В. Савчук. - Дніпро: НМетАУ, 2017. - 32 с.

Научно-педагогическими работниками кафедры издано НМЛ в 2016 году:

 1. Лозовська Л.І., Білова І.С. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник для студентів спеціальності 8.03060104 – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. - Дніпро: НМетАУ, 2016. - 80 с.
 2. Бандоріна Л.М., Климкович Т.О., Удачина К.О. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Моделювання економіки» для студентів спеціальності 051-Економіка. - Дніпро: НМетАУ, 2016. - 47 с.
 3. Бандоріна Л.М., Климкович Т.О. Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Технологія проектування програмних систем» для студентів напряму 6.030502 – економічна кібернетика. - Дніпро: НМетАУ, 2016. - 42 с.
 4. Лозовська Л.І., Бандоріна Л.М., Савчук Р.В. Візуальне програмування: Навчальний посібник з грифом НМетАУ. - Частина 1. - Дніпро: НМетАУ, 2016. - 52 с.
 5. Лозовська Л.І., Бандоріна Л.М., Савчук Р.В. Візуальне програмування: Навчальний посібник з грифом НМетАУ. - Частина 2. - Дніпро: НМетАУ, 2016. - 52 с.

Научно-педагогическими работниками кафедры издано НМЛ в 2015 году:

 1. Інформаційний бізнес: Нав. посібник з грифом НМетАУ / Савчук Л.М., Краплина Т.М., Никитенко О.К., Савчук Р.В. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 82 с.
 2. Лісовенко М.М., Краплина Т.М. Керування електронними інформаційними ресурсами: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 38 с.

 Научно-педагогическими работниками кафедры издано НМЛ в 2014 году:

 1. Лозовська Л.І., Білова І.С., Вікторов В.В., Краплина Т.М. Інформаційні системи і технології в управлінні: Навч. посібник. Частина 1. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 56 с.
 2. Лозовська Л.І., Білова І.С., Вікторов В.В., Краплина Т.М. Інформаційні системи і технології в управлінні: Навч. посібник. Частина 2. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 60 с.
 3. Бінкевич В.В., Гришко Т.Є., Михайленко Т.В. Автоматизоване робоче місце менеджера: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 20143. – 49 с.
 4. Лісовенко М.М., Єгорова С.Я. Комп’ютерні мережі і телекомунікації. Частина 2: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 57 с.
 5. Лозовська Л.І., Вікторов В.В. Корпоративні інформаційні системи. Частина 1: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2014. – 48 с.
 6. Вікторов В.В., Лозовська Л.І. Технологія проектування та адміністрування БД і СД. Частина 3: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 47 с.
 7. Управління проектами інформатизації: навчальний посібник з грифом МОНУ / СавчукЛ.М., Бандоріна Л.М., Савчук Р.В., Климкович Т.О., Скороход О.Б. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 112с.
 8. Прогнозування соціально-економічних процесів: навчальний посібник з грифом МОНУ / Лозовська Л.І., Бандоріна Л.М., Скороход О.Б., Савчук Л.М., Лісовенко М.М. – Дніпропетровськ: Герда, 2014 – 106с.
 9. Моделі і методи прийняття управлінських рішень: навчальний посібник з грифом МОНУ / Ковальчук К.Ф., Лозовська Л.І., Савчук л.М., Аберніхіна І.Г. – Дніпропетровськ: Герда, 2014 – 118с.
 10. Моделювання економіки: навчальний посібник з грифом МОНУ / Бандоріна Л.М., Скороход О.Б., Лозовська Л.І., Савчук Л.М. – Дніпропетровськ: Герда, 2014. – 140с.

Научно-педагогическими работниками кафедры издано НМЛ в 2013 году:

 1. Бінкевич В.В., Михайленко Т.В., Гришко Т.Є. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 64 с.
 2. Лісовенко М.М., Єгорова С.Я. Комп’ютерні мережі і телекомунікації. Частина 1: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 55 с.
 3. Бінкевич В.В., Михайленко Т.В., Гришко Т.Є. Актуарні розрахунки: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 48 с.
 4. Вікторов В.В., Лозовська Л.І. Технологія проектування та адміністрування БД і СД. Частина 1: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 48 с.
 5. Вікторов В.В., Лозовська Л.І. Технологія проектування та адміністрування БД і СД. Частина 2: Конспект лекцій. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 48 с.


facebook banner   twitter banner   youtube banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2017 nmetau.edu.ua

Визитка

Специальности

Сотрудники

Новости

Информация для абитуриентов

История кафедры

О специальности

Образовательные программы

Научная деятельность

Студенческая наука

Научно-методическая литература

Дистанционное обучение

Информация для заочников

Конкурс для школьников "СУПЕРИНФОКЛАСС"

Консультации преподавателей кафедры

Дипломирование-2018