UA    RU    EN   
National metallurgical academy of Ukraine

Zolotaryova Olga Vladimirodna photo

Zolotaryova Olga Vladimirodna

candidate of economical science, assistant professor

Contacts:

E-mail: Zolotaryova@ukr.net

Phone : 097-078-00-83, 099-360-17-45

Room : 201

Accountable for international economic interactions.

Discipline reads: the "Economic theory", "Macroeconomics", "National economy", "Social responsibility".

Direction of scientific activity : individual labour mobility.

Google Scholar Citation:

 Scientometric resources: Google Scholar

Publications: 

1. Золотарьова О.В. Тенденції та шляхи нарощування депозитної бази банківських установ України / О.В. Золотарьова, С.М. Саранча, Князєва А.В. // Науково-виробничий журнал «Бізнес-Навігатор» // Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права. – Херсон: Видавничий дім «Гельветика». – 2018. - №3(46). – С.96-100 (Index Copernicus International)
2. Золотарьова О.В. Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи України/ О.В. Золотарьова, В.О. Галаганов// Проблеми економіки та політичної економіки //Науковий економічний електронний журнал. – 2017. - №1. – с.85-98. Режим доступу: http://politeco.nmetau.edu.ua/journals/1/7.pdf
3. Золотарьова О.В. Ключові тенденції та пріоритети розвитку ринку страхових послуг в Україні / О.В. Золотарьова//Економіка та суспільство// Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету – 2017. - №11. – С. 10-16. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: //economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/2.pdf (Index Copernicus International)
4. Золотарьова О.В. Актуальні проблеми та перспективи розвитку страхування життя в Україні / О.В. Золотарьова, В.О. Галаганов //Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету – 2017. - №10. – С. 10-16. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua /journal/10_ukr/2.pdf (Index Copernicus International)
5. Золотарьова О.В. Сучасні тенденції трансформації управлінських підходів у фінансовому менеджменті / О.В. Золотарьова, О.Ю. Клементьєва //Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету – 2017. - №13. – С. 102-114. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua /journal/13_ukr/2.pdf (Index Copernicus International)
6. Золотарьова О.В. Мотиваційна складова у системі забезпечення конкурентоспроможності підприємства / О.В. Золотарьова, Н.Ф. Єфремова, В.І. Роєнко// Економіка та держава: науково-практичний журнал. - №9. – вересень. - 2015. - К.: ТОВ «ДКС центр». - С. 42-46. (Index Copernicus International)
7. Золотарьова О.В. Зарубіжний досвід формування корпоративної культури та можливості його адаптації вітчизняним бізнесом / О.В. О.В. Золотарьова, О.Ю. Клементьєва// Ефективна економіка. Електронне фахове видання. – 2017. - №12 грудень.- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ (Index Copernicus International)
8. Золотарьова О.В. Трансформація системи фінансових стимулів в контексті коригування індивідуальної діяльністної мобільності/ О.В. Золотарьова //Економіка та суспільство. - Електронне наукове фахове видання Мукачівського державного університету – 2017. - №8. – С. 9-14. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua /journal/8_ukr/2.pdf. (Index Copernicus International)
9. Золотарьова О.В. Конкурентоспроможність банку: зміст, фактори впливу та перспективні методи оцінювання/ О.В. Золотарьова, С.О. Гура //Інвестиції: практика та досвід. - №3. – березень. - 2016. - К.: ТОВ «ДКС центр». - С. 34-37. (Index Copernicus International)
10. Вплив фінансів домогосподарств України на показники їх мобільності та соціально-економічного розвитку держави / О.В. Золотарьова, С.В. Каламбет , Ю.В. Півняк // Науковий вісник Наукового Гірничого Університету. – Рубрика «Економіка та управління». – 2016. - №4 (154). – С.130-140. ISSN 2071-2227. (SciVerse Scopus, Ulrich's Web Global Serials Directory, Index Copernicus, Research Bib.)
11. Individual labor mobility: categorical definitions and priorities of state regulation in Ukraine/ O.V. Zolotaryova // International Letters of Social and Humanistic Sciences.- SciPress Ltd., Switzerland. - Vol. 58. – 2015.- pp.104-112. (Index Copernicus International)
12. Influence of social responsibility of the enterprise on the individual labor mobility /О.V. Zolotaryova// International Letters of Social and Humanistic Sciences. - SciPress Ltd., Switzerland. - Vol. 65. – 2015. – рр.74-82. (Index Copernicus International)

 

 

 


facebook banner   twitter banner   youtube banner   instagramm banner
mon banner   banner osvita-dnepr   ДНУ ім. Олеся Гончара   Урядова гаряча лінія
(C) 2006-2019 nmetau.edu.ua

General info

Specialities

Employees

News

Educational programs

Scientific activity

Information for entrants

All-Ukrainian scientific-practical conference

Accreditation

Scientific magazine

Educational-methodical activity